LogowanieMap of Poland
Wartosc
Baza_danych
Jednostki PDF Drukuj Email

1. Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach
ul. Akademicka 2
44-100 Gliwice


Politechnika Śląska będzie wykonywała działania związane z realizacją następujących
pakietów tematycznych:
PT1 – dla tematu T.1.4 „Opracowanie zasad i metod oceny bezpieczeństwa i użytkowalności żelbetowych konstrukcji zespolonych” oraz dla tematu T.1.3 „Określenie rezerw bezpieczeństwa strefy przypodporowej słupów wewnętrznych ustrojów płytowo- słupowych po jej zniszczeniu przez przebicie”
PT3 - dla tematu T.3.3 „Opracowanie metody projektowania otulin zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych w warunkach agresywnych z uwzględnieniem zaawansowanego modelu procesów korozyjnych zbrojenia i otuliny betonowej
PT4 – dla tematu T.4.1 „Betony konstrukcyjne na kruszywach z recyklingu - studium badawcze metod kwalifikacji kruszyw, badania doraźne i długotrwałe właściwości betonów i elementów, wytyczne do projektowania elementów konstrukcyjnych” dla tematu T.4.4 „Wtórne wykorzystanie całych elementów konstrukcyjnych (reuse), wytyczne kwalifikowania elementów i nowe technologie budownictwa ukierunkowane na takie rozwiązania” dla tematu T.4.5 „Badania zastosowań alternatywnych materiałów do zbrojenia siatkami cienkościennych elementów z betonów i zapraw oraz do wzmocnień elementów betonowych o wysokiej trwałości”


2. Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku
ul. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk – Wrzeszcz


Politechnika Gdańska będzie wykonywała działania związane z realizacją następujących pakietów tematycznych:
PT2 – dla tematu T.2.1 „Nośność, odkształcalność i trwałość elementów betonowych z nie stalowym zbrojeniem”
dla tematu T.2.2 „Badania teoretyczne elementów betonowych z nie stalowym zbrojeniem z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju”
dla tematu T.2.4 „Określanie rozkładu parametrów materiałowych elementów budowlanych metodami nieniszczącymi – badania doświadczalne”
dla tematu T.2.5 „Badania numeryczne systemów oceny trwałości i bezpieczeństwa użytkowania elementów budowlanych”
PT8 – dla tematu T.8.4 „Oczyszczanie i utylizacja ścieków opadowych z obiektów komunikacyjnych”


3. Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce


Politechnika Świętokrzyska będzie wykonywała działania związane z realizacją następujących pakietów tematycznych:
PT3 – dla tematu T.3.5 „Rozwój metod projektowania i diagnozowania mrozoodpornych kompozytów betonowych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym”
PT4 – dla tematu T.4.3 „Recykling na zimno konstrukcji nawierzchni drogi z zastosowaniem technologii asfaltu spienionego”
PT6 – dla tematu T.6.3 „Bezinwazyjny system monitoringu i diagnozowania konstrukcji żelbetowych oparty na analizie emisji akustycznej, ze szczególnym uwzględnieniem drogowych obiektów inżynierskich”
PT7 – dla tematu T.7.4 „Konstrukcyjne rozwiązania energoaktywnych przekryć budowlanych przystosowanych do pozyskiwania energii cieplnej”
dla tematu T.7.5 „Konstrukcyjno-instalacyjne rozwiązania w kierunku optymalnego kształtowania mikroklimatu pomieszczeń mieszkalnych wraz z mikrobiologicznym kryterium oceny szczelności obudowy i systemów wentylacji w budynkach”
PT8 –dla tematu T.8.5 „Zastosowanie iłów i minerałów ilastych w aspekcie migracji i stabilizacji zanieczyszczeń”


4. Politechnika Krakowska z siedzibą w Krakowie
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków


Politechnika Krakowska będzie wykonywała działania związane z realizacją następujących pakietów tematycznych:
PT1 – dla tematu T.1.1 „Opracowanie zasad i metod oceny bezpieczeństwa i użytkowalności szkieletów stalowych budynków”,
dla tematu T.1.7 „Metody oceny i zapewnienia wymaganego komfortu ludziom przebywającym w budynkach i narażonym na wpływ drgań”
PT3 – dla tematu T.3.2 „Modelowanie oddziaływań środowiskowych (korozja siarczanowa, reakcja alkalia-kruszywo, podwyższona temperatura) i wpływów mechanicznych na materiały o matrycy cementowej – poziom punktu materialnego i
poziom elementu konstrukcji” dla tematu T.3.4 „Analiza numeryczna zagadnień pól sprzężonych i procesów degradacji materiałów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem betonu”
PT6 – dla tematu T.6.5 „Kształtowanie infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu”


5. Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław


Politechnika Wrocławska będzie wykonywała działania związane z realizacją następujących pakietów tematycznych:
PT4 – dla tematu T.4.2 „Recykling istniejących nawierzchni drogowych, powtórne wykorzystanie odzyskanych materiałów – prognozowanie ich trwałości.
PT6 – dla tematu T.6.1 „Innowacyjne metody komputerowej reprezentacji wiedzy w gospodarowaniu infrastrukturą transportową”
dla tematu T.6.2 „Innowacyjne metody badań jako źródło wiedzy o infrastrukturze transportowej”
PT7 – dla tematu T.7.2 „Metoda oceny budynków użyteczności publicznej z pasywnymi systemami wykorzystania energii słonecznej pod kątem oszczędności energii oraz komfortu cieplnego i wizualnego ludzi”


6. Politechnika Warszawska z siedzibą w Warszawie
Pl. Politechniki 1
0
0-661 Warszawa


Politechnika Warszawska będzie wykonywała działania związane z realizacją następujących pakietów tematycznych:
PT1 – dla tematu T.1.5 „Rehabilitacja zabytkowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
PT2 – dla tematu T.2.3 „Wyznaczanie kompatybilności materiałowych układów złożonych w konstrukcji”
PT7 – dla tematu T.7.1 „Metody komputerowej optymalizacji projektowania budynków przyjaznych dla środowiska z wykorzystaniem oceny LCA”, dla tematu T.7.3 „Niekonwencjonalne metody konwersji i magazynowania energii oraz rozwiązania materiałowo – instalacyjnej energetyki odnawialnej zwiększające efekt energooszczędności i samowystarczalności energetycznej budynków”


7. Szkoła Główna Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa


Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie wykonywała działania związane z realizacją następujących pakietów tematycznych:
PT5 – dla tematu T.5.1 „Badania wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych w warunkach pożarowych.
1. Badania wpływu prędkości nagrzewania na parametry wytrzymałościowe metalowych materiałów konstrukcyjnych.
2. Badania wpływu temperatur pożarowych na przyczepność stali do betonu.”
dla tematu T.5.2 „Bezpieczeństwo obiektów budowlanych – w aspekcie opracowywania nowych konstrukcji urządzeń przeciwpożarowych”, dla tematu T.5.3 „Bezpieczna ewakuacja - rozwiązania techniczne i organizacyjne”


8. Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź


Uniwersytet Łódzki będzie wykonywał działania związane z realizacją następujących pakietów tematycznych:
PT8 – dla tematu T.8.6 „Innowacyjność metod harmonizacji biotechnologii ekosystemowych z infrastrukturą systemów kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków”


9. Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa


Instytut Techniki Budowlanej będzie wykonywał działania związane z realizacją następujących pakietów tematycznych:
PT1 – dla tematu T.1.6 „Ocena ekstremalnych wartości obciążenia śniegiem i wiatrem w diagnostyce konstrukcji”
PT5 – dla tematu T.5.4 „Wspomaganie projektowania z uwagi na warunki pożarowe. Oprogramowanie procedur zawartych w Eurokodach EN 1991-1-2, EN 1992-1-2 i EN 1995-1-2”, dla tematu T.5.5 „Zasady stosowania inżynierii bezpieczeństwa pożarowego do projektowania systemów wentylacji pożarowej tuneli drogowych”
PT7 – dla tematu T.7.6 „Metody badań i oceny komfortu akustycznego budynków mieszkalnych”

 
Politechnika_Łódzka Politechnika_Śląska Poitechnika Gdańska Politechnika Świetokrzyska Politechnika Krakowska Politechnika wrocławska Politechnika warszawska Szkoła Główna Służby Pożarniczej Uniwersytet Łódzki Instytut Techniki Budowlanej