LogowanieMap of Poland
Wartosc
Baza_danych
Lider projektu PDF Drukuj Email

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź,
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Al. Politechniki 6,
90-924 Łódź,
województwo łódzkie,
powiat m. Łódź
gmina Łódź-Polesie


Politechnika Łódzka będzie wykonywała działania związane z realizacją następujących pakietów tematycznych:
PT1 – dla tematu T.1.2 „Innowacyjne technologie wzmacniania konstrukcji betonowych”
PT2 – dla tematu T.2.1 „Nośność, odkształcalność i trwałość elementów betonowych z nie stalowym zbrojeniem”
PT3 – dla tematu T.3.1 „Innowacyjna technologia wykonywania masywnych konstrukcji betonowych - e-monitoring, zaawansowane symulacje obliczeniowe, wytyczne do realizacji” , dla tematu T.3.6 „Metody i technologie zabezpieczenia i napraw zniszczeń spowodowanych działaniem mrozu i soli w budownictwie komunikacyjnym (mosty, estakady, infrastruktura drogowa)”
PT4 – dla tematu T.4.6 „Alternatywne betony – właściwości fizyko-chemiczne betonów o wysokim punkcie piaskowym”
PT6 – dla tematu T.6.4 „ Opracowanie systemu komputerowego dla „inteligentnego” wspomagania decyzji administracyjnych i gospodarczych w budownictwie i ochronie Środowiska”
PT8 – dla tematu T.8.1 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do Środowiska wodnego” Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, dla tematu T.8.2 „Prognozowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w ośrodku gruntowym”, dla tematu T.8.3 „Wzajemne oddziaływanie Środowiska i obiektu budowlanego. Rehabilitacja infrastruktury miejskiej”

 
Politechnika_Łódzka Politechnika_Śląska Poitechnika Gdańska Politechnika Świetokrzyska Politechnika Krakowska Politechnika wrocławska Politechnika warszawska Szkoła Główna Służby Pożarniczej Uniwersytet Łódzki Instytut Techniki Budowlanej