LogowanieMap of Poland
Wartosc
Baza_danych
Pakiety tematyczne PDF Drukuj Email

W ramach projektu planowane jest prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w ramach 8 wyodrębnionych Pakietów Tematycznych (PT):

  • PT 0 Zarządzanie i administrowanie projektem
  • PT 1 Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji
  • PT 2 Zaawansowane metody projektowania konstrukcji ze względu na trwałość, uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju
  • PT 3 Innowacyjne materiały budowlane i metody ich projektowania w aspekcie wymaganych cech użytkowych i trwałości
  • PT 4 Recykling materiałów i elementów budowlanych, materiały alternatywne
  • PT 5 Nowatorskie metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego
  • PT 6 Innowacyjne metody tworzenia i wykorzystywania komputerowej reprezentacji wiedzy w inżynierii lądowej, kształtowanie infrastruktury transportowej z uwzględnieniem strategii zrównoważonego rozwoju
  • PT 7 Oszczędność energii i problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie
  • PT 8 Użytkowanie i ochrona środowiska w strategii zrównoważonego rozwoju
  • PT 9 Promocja projektu

Projekt spełnia kryterium wsparcia dla dużego multi - i transdyscyplinarnego projektu badawczego. Równocześnie do udziału w projekcie zostaną włączeni studenci i doktoranci, a prowadzone badania naukowe staną się podstawą prac magisterskich (inżynierskich) i doktorskich.

 
Politechnika_Łódzka Politechnika_Śląska Poitechnika Gdańska Politechnika Świetokrzyska Politechnika Krakowska Politechnika wrocławska Politechnika warszawska Szkoła Główna Służby Pożarniczej Uniwersytet Łódzki Instytut Techniki Budowlanej