Aktualności IAiU

2018.02.20

Uwaga studenci architektury!       
Rejestracja do konkursu International VELUX Award
tylko do końca marca!

Już niewiele czasu zostało do zakończenia rejestracji w VIII edycji konkursu IVA 2018.

Firma VELUX serdecznie zaprasza wszystkich studentów architektury do tego międzynarodowego projektu. Polscy studenci już cztery razy odnieśli w nim sukces.

Rejestracja do konkursu potrwa do 31 marca 2018 roku

 • Do konkursu można zgłaszać się indywidualnie lub zespołowo
 • W zespole mogą znaleźć się również studenci innych kierunków
 • Każdy zgłaszający się do konkursu student lub zespół powinien mieć swojego opiekuna naukowego
 • Rejestracja na stronie iva.velux.com jest warunkiem uczestnictwa w konkursie

Znakomite jury

 • Wśród członków jury laureaci architektonicznego Nobla czyli Pritzker Prize 2017 – Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta z biura RCR Arquitectes

Cenne nagrody

 •  Łączna pula nagród wynosi 30 000 euro. Nagrody otrzymują studenci oraz opiekunowie naukowi

Motyw przewodni konkursu - rola światła dziennego w architekturze

 • Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: „Światło naturalne w budynkach” oraz „Badania nad światłem naturalnym”

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach

 • W pierwszym etapie (czerwiec 2018) nagrodzone zostaną najlepsze prace w ramach pięciu regionów: Europy Zachodniej, Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, Ameryk, Azji i Oceanii oraz Afryki
 • W drugim etapie zostaną przyznane nagrody główne (październik 2018).

Konkurs International VELUX Award odbywa się co dwa lata

Jest organizowany w ścisłej współpracy z Międzynarodowym Związkiem Architektów (International Union of Architects, UIA).
Od pierwszej edycji, w 2004 roku, wzięło w nim udział 4500 zespołów studenckich z 350 uczelni i 80  krajów. Konkurs urósł do rangi największego tego rodzaju wydarzenia dla studentów architektury.

Harmonogram konkursu

 • 31 marca 2018:            zamknięcie internetowej rejestracji uczestników
 • 15 czerwca 2018:          ostateczny termin przesyłania projektów
 • październik 2018:          ogłoszenie zwycięzców

Szczegółowe informacje o konkursie oraz rejestracja na stronie: iva.velux.com

plakat
2018.01.23

Z przyjemnością informujemy że Alicja Wieczorkiewicz i Aleksandra Kozłowska, studentki architektury na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ zostały laureatkami konkursu Dom Jutra Model Budownictwa Dostępnego.
We wtorek, 16 stycznia, na Politechnice Warszawskiej odebrały pierwszą nagrodę w kategorii Osiedle społeczności jutra.  

Konkurs Dom Jutra  realizowany jest w ramach programu Mieszkanie Plus, we współpracy z BGK Nieruchomości i Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. Jego celem było "ideowe przedstawienie wizji dostępnego, przynoszącego społeczne wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce". 

Punktem wyjścia do rozważań projektowych miała być analiza czynników, które wpływają lub wpłyną na środowisko mieszkaniowe w naszym kraju. Jest ich całe spektrum, znaczenie mają zarówno zmiany zachodzące w społeczeństwie, jak i te środowiskowe, gospodarcze, urbanistyczne, technologiczne, nowe formy komunikacji, czy mobilności. Stąd przewrotna nazwa projektu: "O tym, że "mieszkalnictwo" to za mało - Historia osiedla szytego na miarę".

 Analiza zmieniających się potrzeb człowieka w ciągu życia, połączona z analizą wyżej wymienionych zagadnień doprowadziła do powstania projektu, który przez Jury konkursowe został uznany za zwycięski. 

Zwyciężczynie są studentkami  1. semestru studiów II stopnia, kierunku Architektura. Mają już za sobą udział w kilku konkursach ogólnopolskich i wystawach, w których były nagradzane: studenckim konkursie Cembrit BOLD III (miejsce III), oraz konkursie Łódzkie Ściany (wyróżnienie)Brały  też udział w konkursie na Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Miasta Kolumny (miejsce II). Aleksandra Kozłowska zdobyła również nagrodę w konkursie dla studentów Architektury Politechniki Łódzkiej na opracowanie koncepcji wykończenia sklepów Rossmann w standardzie LUX (III miejsce).

W konkursie Dom jutra w tej samej kategorii wyróżnienie zdobyły Justyna Kaźmierczak i Nelly Malinowska.

Plansza konkursowa

2018.01.17

 
2018.01.08

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia
Wystawy Retrospektywnej po XIX Wyprawie Naukowej Studentów Architektury PŁ
w Karpaty Wschodnie „HUCULSZCZYZNA 2017”

 

Wyprawy naukowe w Karpaty Wschodnie na Ukrainie „HUCULSZCZYZNA”, są organizowane przez Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX  Piętro” niemal nieprzerwanie od 1995 roku. Tegoroczna, już dziewiętnasta wyprawa, odbyła się w dniach 7-23 lipca. Brało w niej udział ośmioro studentów, którzy pod opieką dr. inż. arch. Włodzimierza Witkowskiego i mgr. inż. arch. Wojciecha Pardały zinwentaryzowali siedem drewnianych cerkwi we wsiach Siemakowce (powiat kołomyjski), Borszczów, Tułuków, Oleszków, Lubkowce, Wołczkowce i Orelec (powiat śniatyński). Poza nauką zasad inwentaryzacji studenci zapoznali się z charakterystycznymi cechami świątyń typu huculskiego, pogłębili swoją wiedzę dotyczącą tradycyjnych, drewnianych konstrukcji budowlanych, a także poznali specyfikę regionu i jego mieszkańców. Wyprawa zakończyła się kilkudniową wędrówką po Połoninach Hryniawskich.

więcej informacji w zakładce WYSTAWY

 

 

 

 

 

 

 

 
2018.01.05

 

Z początkiem nowego roku, 2 stycznia, ruszyła XII edycja stypendiów naukowych
Marszałka Województwa Łódzkiego

więcej informacji
2017.12.15

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
36th eCAADe Conference: Computing for a better tomorrow

Konferencje europejskiej organizacji eCAADe (Association for Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe) odbywają się co roku na innej uczelni w Europie, a o organizację ubiegać się trzeba w trybie konkursowym. W 2018 roku uczestników konferencji gościć będzie Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Konferencję poprzedzą dwa dni warsztatów.

więcej informacji w zakładce Konferencje IAiU

 
2017.12.12

 

 

 

 
2017.12.11

 

 

 

 

 

 

więcej informacji 

ulotka

link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017.12.01

 

Zapisy: http://www.b4f.buildercorp.pl/Events/Details/55

Więcej o Konkursie: http://buildercorp.pl/2017/04/11/konkurs-dla-mlodych-architektow-v-edycja/

 
2017.11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017.11.29

więcej informacji
2017.11.22
2017.11.18

zaproszenie

URBANISTYKA "A LA FRANCAISE"
2017.11.02

Zaprojektuj elewacje domu na Grembachu!

Instytut Architektury i Urbanistyki wraz z Fundacją Wspierania Rewitalizacji Obszarów Miejskich ogłaszają konkurs na koncepcję architektoniczną elewacji domu przy ul. Pogranicznej 9 w Łodzi. Uwaga! Konkurs jest adresowany do studentów studiów inżynierskich na kierunku architektura i urbanistyka. Dla autorów zwycięskich prac organizatorzy przewidują nagrody pieniężne. Proszę zwrócić uwagę na krótki termin!

więcej informacji
2017.10.31

 

 

9. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury "Łódź U Like"

8-10 listopada 2017 

 

plakat

 

 

 

 
2017.10.31

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji metodologicznej poświęconej problematyce wartościowania
i ochrony dziedzictwa architektury i urbanistyki 
II połowy XX wieku w. oraz początku XXI wieku, 
ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi

NIEZNANE  DZIEDZICTWO ŁODZI 
– DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Pojęcie dóbr kultury współczesnej pojawiło się w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2003 roku, wraz z jednoczesnym obowiązkiem określenia tych obiektów jak również zasad ich ochrony w dokumentach planistycznych. Zrodziło to szereg dyskusji i wątpliwości dotyczących metodologii i kryteriów niezbędnych do określenia zasobu, zakresu i stopnia ochrony, monitoringu stopnia zachowania lub przekształceń i wiele innych.

Założeniem konferencji jest kontynuowanie dyskusji na temat obiektów współczesnych, prowadzonej od wielu lat w środowiskach: architektów, urbanistów i historyków sztuki, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk, prezentacja przykładowych metodologii przyjętych w innych miastach polskich. Liczymy, że wspólne spotkanie pomoże usystematyzować wiedzę na temat dziedzictwa współczesnego naszego miasta, przybliżyć i oswoić tę problematykę a być może także wypracować rekomendacje do dalszych działań. Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń, poglądów, a może nawet obaw między środowiskiem akademickim, samorządowcami ale także  praktykami – architektami i urbanistami.

więcej informacji 

 
2017.10.30

więcej informacji
2017.10.20

„Dom jutra. Model budownictwa dostępnego” to otwarty konkurs ideowy, skierowany do studentów polskich uczelni. Głównym wyzwaniem, jakie stanie przed uczestnikami konkursu, będzie poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w zakresie dostępnego mieszkalnictwa przyszłości.

Celem Konkursu jest ideowe przedstawienie wizji dostępnego, przynoszącego społeczne wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Określenie „budownictwo dostępne” należy rozumieć szczególnie w kontekście Narodowego Programu Mieszkaniowego. Korzystanie ze wsparcia programu powinno dotyczyć inwestycji zachowujących równowagę pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągniętą jakością: trwałością, użytecznością i walorami estetycznymi.

Prace zgłoszone do konkursu mają być rozwinięciem jednego z czterech wątków przewodnich, które dotyczą: (i) tworzenia modelowej urbanistyki, (ii) poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w sferze funkcjonalnej, użytkowej i przestrzennej, (iii) rozwoju trwałych i dostępnych cenowo technologii oraz (iv) wykorzystania nowych pomysłów wynikających z cyfryzacji otoczenia.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uczelni technicznych, artystycznych lub uniwersytetów. Do opracowywania nowoczesnych rozwiązań zostało zaproszone młode pokolenie, które niebawem rozpocznie samodzielne życie i stanie się naturalnym adresatem rządowego programu mieszkaniowego.

Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa 14 grudnia br. Pomysły studentów będzie oceniał sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. PW Jana Słyka, Dziekana Wydziały Architektury Politechniki Warszawskiej. W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę 70 tys. zł. Ogłoszenie wyników  planowane jest 20 grudnia br.

regulamin

więcej informacji
2017.10.17

VIII edycja konkursu International VELUX Award dla studentów architektury

Firma VELUX pragnie zaprosić studentów architektury do udziału w ósmej edycji międzynarodowego konkursu International VELUX Award (IVA), w którym mogą wziąć udział studenci z całego świata. Motywem przewodnim konkursu jest rola światła dziennego w architekturze.

Rejestracja do konkursu już ruszyła i potrwa do 1 kwietnia 2018 roku. Można zgłaszać się indywidualnie lub zespołowo. Każdy zgłaszający się do konkursu student lub zespół powinien mieć swojego opiekuna naukowego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wcześniejsza rejestracja na stronie iva.velux.com.

Prace konkursowe mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach. Pierwsza to „Światło naturalne w budynkach” – obejmująca projekty, które we wzorcowy sposób przedstawiają zasady prawidłowego doświetlenia budynku, uwzględniając m.in. specyfikę konstrukcji, kontekst miejsca, materiały oraz warunki zewnętrzne. Druga kategoria to „Badania nad światłem naturalnym” — w tym wypadku projekty powinny badać takie czynniki jak właściwości fizyczne światła, nowe materiały lub wpływ światła dziennego na zdrowie i samopoczucie.

Konkurs ma zasięg globalny i jest organizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie (czerwiec 2018) nagrodzone zostaną najlepsze prace w ramach pięciu regionów: Europy Zachodniej, Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, Ameryk, Azji i Oceanii oraz Afryki. W drugim etapie zostaną przyznane nagrody główne (październik 2018).

Wszystkie nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach — „Światło naturalne w budynkach” i „Badania nad światłem naturalnym”. Jury może również nagrodzić autorów najlepszych projektów z zastosowaniem produktów VELUX, chociaż studenci nie mają obowiązku wykorzystywać ich w swoich pracach.

Nagrody otrzymają zarówno autorzy prac, jak i ich opiekunowie naukowi. Łączna pula nagród wynosi 30 000 euro. Nagroda główna w każdej kategorii to 5 000 euro (4000 euro dla studenta i 1 000 euro dla opiekuna), natomiast nagrody za najlepsze prace w regionach w ramach każdej kategorii to 1 250 euro (1 000 euro dla studenta oraz 250 euro dla opiekuna).

Konkurs International VELUX Award odbywa się co dwa lata i jest organizowany w ścisłej współpracy z Międzynarodowym Związkiem Architektów (International Union of Architects, UIA). Odpierwszej edycji, w 2004 roku, wzięło w nim udział 4500 zespołów studenckich z 350 uczelni i 80  krajów. Konkurs urósł do rangi największego tego rodzaju wydarzeniadla studentów architektury.

Harmonogram konkursu przedstawia się następująco:

 • 1 kwietnia 2018:            zamknięcie internetowej rejestracji uczestników
 • 15 czerwca 2018:          ostateczny termin przesyłania projektów
 • październik 2018:          ogłoszenie zwycięzców

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: iva.velux.com

 

 

 
 

 

2017.10.03

WARSZTATY DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ:

PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I STARSZYCH

Termin warsztatów: 6-10 listopada 2017 roku

/PANELE WYKŁADOWE/

Nabycie wiedzy o podstawowych kierunkach rozwoju współczesnej myśli architektonicznej w dziedzinie projektowania obiektów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

/ZAJĘCA SPRAWNOŚCOWE/

„Oswojenie” niepełnosprawności -empiryczne doświadczenie różnych rodzajów niepełnosprawności – zajęcia prowadzone przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji.

/PROJEKT/

Wspólnie wypracowanie nowych rozwiązań przy udziale zaproszonych organizacji oraz goszczących osób z niepełnosprawnościami.

/KONTAKT/

dr inż. arch. Joanna Borowczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy studentów, którzy ukończyli 1 rok studiów.

Formularz

Plakat

 

 

 

 
2017.10.03

 

28 września 2017 r. w Marsylii odbyła się ceremonia wręczenia  LafargeHolcim Awards. Nagrody w kategorii Next Generation Europe przyznano projektom opracowanym przez młodych polskich architektów. Pierwszą nagrodę otrzymała Małgorzata Mader (Politechnika Łódzka) za projekt przekształcenia dawnej fabryki w kompleks mieszkaniowy, a drugą Jakub Grabowski (Politechnika Gdańska) za koncepcję przebudowy klasztoru na potrzeby ośrodka leczenia uzależnień.

Informacja o konkursie:

Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny LafargeHolcim Awards 

Informacje prasowe:

LafargeHolcim Awards_ młodzi architekci z Polski docenieni

Polacy z nagrodami LafargeHolcim Next Generation Europe! - Architektura-murator

Linki:

https://www.lafargeholcim-foundation.org/projects/ecommunity - informacje o projekcie

https://www.lafargeholcim-foundation.org/awards/5th-cycle/europe/Images - źródło ilustracji

https://www.lafargeholcim-foundation.org/awards/5th-cycle/europe/Winners - lista zwycięzców

https://www.facebook.com/LafargePolska/ - źródło ilustracji

Zdjęcia: 0102030405
2017.09.26

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/18

wyniki
2017.09.15

 
2017.09.13

UWAGA

Zaświadczenie ukończenia studiów 1 stopnia można odebrać najpóźniej 19 września

w godzinach pracy dziekanatu

(Dotyczy osób ubiegających się o przyjęcie na studia 2 stopnia)
2017.09.03

NAGRODA im. PROFESORA JANA ZACHWATOWICZA

dla studentów wyższych szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich
za dyplomowe prace magisterskie podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego

więcej informacji
 

2017.08.09

 

 

 Łódź U Like 2017

 

 

więcej informacji: link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017.07.25

 Lista osób przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018

 Architektura 1stopień studia stacjonarne

 Architektura 1stopień studia niestacjonarne

 Architektura Wnętrz 1stopień studia stacjonarne

Lista nieprzyjętych - BAiS
2017.07.21

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach:

Rytm światła - nowe życie w  starej ramie

Regulamin

Karta zgłoszenia

Lampa OLED- oświetlenie miejsca pracy

Regulamin 

Karta zgłoszenia

 

więcej informacji - link
2017.07.03

 

 

 
 
Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ma zaszczyt ogłosić konkurs architektoniczno-plastyczny na opracowanie projektu muralu iluzorycznego o tematyce architektonicznej „Łódzkie ściany - edycja druga 2017". Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta
 
więcej informacji: link
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017.07.01

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Szkole Letniej Inclusive Communities. Urban Product Design for the Future. 
Szkoła Letnia odbywać będzie się w dniach 11-22 września br.
Zorientowana jest na tworzenie produktowych rozwiązań w obszarze miejskim, przede wszystkim w obliczu zmian demograficznych.
Szkoła prowadzona będzie z wykorzystaniem podejścia user-centred design.

Więcej informacji na design.p.lodz.pl

Dla studentek i studentów PŁ udział bez opłat
2017.06.30

 

 

KONKURS STUDENCKI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA
ZABYTKOWOWEGO PARKU W ZADZIMIU 

Protokół rozstrzygnięcia konkursu
2017.06.29

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji:    link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017.06.21
2017.06.12

Przedmioty obieralne

W roku akademickim 2017/2018 w ramach przedmiotów obieralnych będą realizowane przedmioty wg list:

Architektura - 1 stopień

Architektura - 2 stopień

Architektura Wnętrz
2017.05.29

Szanowni Państwo,

Portal urzadzamy.pl oraz magazyny wnętrzarskie Dobre Wnętrze, M jak Mieszkanie oraz Moje mieszkanie zapraszają Państwa
do udziału w konferencji *Design w Pałacu*. Głównym tematem konferencji będzie "ŚWIATŁO".
Oprócz wystąpień prelegentów odbędą się również warsztaty organizowane przez firmy Philips Lighting oraz ProGrupa.

Konferencja odbędzie się 06.06.2017r w Pałacu Prymasowskim (Hotel Bellotto) w Warszawie.

Udział w konferencji oraz rejestracja są darmowe.

Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na tym wydarzeniu.

Program konferencji oraz rejestracja są dostępne na stronie www.urzadzamy.pl/konferencja
2017.05.24

 

 
2017.05.22

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z prośbami osób zainteresowanych udziałem w konkursie TreeHouse Competition 
 
termin składania prac uległ zmianie.

Prace można składać do 10 czerwca.
Wszelkie inne ustalenia, wynikające z regulaminu pozostają bez zmian

 
2017.05.12

 

Zapraszamy na seminarium wydziałowe, podczas którego wykład wygłosi profesor Hennadii Haiko z Politechniki Kijowskiej.

Profesor Hennadii Haiko jest gościem Wydziału, będzie u nas od poniedziałku 15 maja do czwartku 18 maja.

Tytuł wykładu: "Kijow podziemny: wczoraj, dziś, jutro".

Zapraszamy konstruktorów, architektów, urbanistów i specjalistów od gospodarki przestrzennej.

Zapraszamy również doktorantów i zainteresowanych studentów z kół naukowych.

Miejsce wykładu: sala 107.

Czas: 11:30, czwartek 18 maja.

 
2017.05.08

"O KONSTRUKCJACH ARCHITEKTONICZNYCH W PROJEKTACH SKN KĄT"

link

 
 

2017.04.25

 

 

KONKURS DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI WYKOŃCZENIA SKLEPÓW ROSSMANN

 

 

 

 

więcej  informacji w zakładce "KONKURSY"

 

 

 

 

 

 

 
2017.04.24

zaproszenie

plakat
 

2017.04.13

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z prośbami osób zainteresowanych udziałem w konkursie TreeHouse Competition
 
termin składania prac uległ zmianie.

Prace można składać do 10 czerwca.
Wszelkie inne ustalenia, wynikające z regulaminu pozostają bez zmian

 

 

 

 

 

 

 

TreeHouse Competition

Instytut Architektury i Urbanistyki wraz z Firmą „Kraina Dzikiej Kaczki” zapraszają do wzięcia udziału w studenckim konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej czatowni/miejsc obserwacji.

Projekty mają posłużyć późniejszej realizacji inwestycji, której przedmiotem jest budowa kilku czatowni obserwacyjnych zlokalizowanych w koronach drzew.

 

więcej  informacji w zakładce "KONKURSY"

 

 

 

 

 

 
2017.04.11

 

 

 

SUMMER SCHOOL in RIGA

Application form

 

 

 

 

 
2017.03.31

Praktyki ERASMUS +

W związku ze zbliżającą się rekrutacją studentów na praktykę Erasmus+ w maju
i z prognozowaną największą liczbą kandydatów na wyjazd w okresie wakacyjnym,
Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji organizuje szkolenie
"Aplikacja na praktykę Erasmus+ od A do Z. Jak z sukcesem przygotować się do mobilności".

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 

7 kwietnia, godz. 13-15 (piątek)

10 kwietnia, godz. 13-15 (poniedziałek)

Opis szkolenia i link do rejestracji są dostępne na stronie:

http://erasmus.p.lodz.pl/24-general/617-aplikacja-na-praktyke-erasmus-od-a-do-z-jak-z-sukcesem-przygotowac-sie-do-mobilnosci

Miło nam będzie również gościć Państwa na stoisku "Erasmus - studia i praktyki za granicą"
w czasie Akademickich Targów Pracy w dniu 29.04.17.

 
2017.03.10

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji im. Stefana Kuryłowicza zapraszamy na wykład  "Od wizji do projektu",
organizowany przez Fundację 23 marca 2017 roku w Warszawie.

W tym roku gościem wykładu będzie arch. Jette Hopp z norweskiego biura Snøhetta.

Wykład będzie transmitowany na żywo na stronie Fundacji (www.fundacja-sk.pl).

od wizji do projektu
2017.02.27

 

KONKURS STUDENCKI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA ZABYTKOWOWEGO PARKU W ZADZIMIU 

Regulamin konkursu

Załącznik A-1.

Załącznik A-2. 

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wytyczne konserwatorskie

Mapa PDF

Zadzim park dwg

Zadzim park dxf

UWAGA: po zapisaniu na dysku plików "Zadzim park dwg" i "Zadzim park dxf " należy z nazwy usunąć rozszerzenie ".doc"

 

 

 

 
2017.02.22
2017.02.21

 

 

 
2016.12.11

 
2016.11.28

SPOTKANIE INNOWACJI I DESIGNU 2016 - RELACJA

W ramach rozwijającej się współpracy pomiędzy Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska i firmą Tubądzin w środę 9 listopada 2016 na Politechnice Łódzkiej miało miejsce pierwsze z cyklu Spotkanie Innowacji i Designu dla studentów naszej uczelni.

Spotkanie podzielone było na dwie części - wykładową i warsztatową.  Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli Grupy Tubądzin oraz wykładowców Politechniki Łódzkiej. Prelegenci odnosili się do hasła „innowacja” oraz powiązań nauki i biznesu. Ze strony grupy Tubądzin przemawiali mi.in. Tomasz Smus, architekt marki, Jarosław Borzuta, kierownik Działu Utrzymania Ruchu nowej fabryki w Sieradzu.

Wystąpienia dotyczyły wprowadzenia nowatorskich produktów, jak płytki wielkoformatowe, najnowocześniejszych metod produkcji, a także podkreślenia znaczenia współpracy z przyszłymi pracownikami różnych branż.

Ze strony Politechniki kwestie innowacji w ujęciu naukowym przedstawili prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin w prezentacji dotyczącej badań nt. trwałości materiałów budowlanych oraz dr hab. nt. Artur Zaguła wraz z dr inż. arch. Tomaszem Grzelakowskim w rozważaniach o innowacyjności w architekturze.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Studenci wzięli udział w konkursie, którego motywem przewodnim były hasła: budowla przyszłości/forma/maszyna/przyszłość innowacja. Powstałe prace miały bardzo różnorodny charakter – były to plansze, makiety, syntetyczne modele. Zwyciężczynią konkursu została Magdalena Szkatulska za pracą pt. „Tunel czasoprzestrzenny”, otrzymując w nagrodę wyjazd do Mediolanu na targi Salone del Mobile.

Drugie miejsce zajęła Julia Mejer pracą „Powrót do natury”, natomiast trzecie Martyna Florkiewicz za pracę „Innowacja schowana w prostocie”, w nagrodę otrzymując tablety graficzne. Dodatkowo zostało wyróżnionych troje studentów, których zaproszono na organizowane przez Tubądzin warsztaty dla architektów.

Spotkania Innowacji i Designu 2016 były pierwszym z cyklu spotkań planowanych na kolejne lata współpracy Grupy Tubądzin i Politechniki Łódzkiej.

raport          F1          F2          F3          F4          F5          F6          F7
2016.11.22

 

Możliwość odbycia praktyk w  STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA.

Istnieje możliwość odbycia praktyk w holenderskim biurze architektonicznym  STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Opis praktyk:

We’re teaching the students Revit in the first weeks of the internship. Students will be working on technical drawings and small design tasks.

Every Friday we take an hour to have a knowledge-exchange session, inwhich students present their work and we have the ability to share ideas between interns and permanent staff.

Do you have students, that are interested in this learning period? If so, they can contact us at Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
2016.11.14

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 16.11.2016 o godzinie 15:00 w sali B11.

Więcej informacji na temat Mobility Week: http://erasmus.p.lodz.pl/

 
 

2016.11.07

 

 

 

Plakat

 

Rozstrzygnięcie konkursu 22.11.2016 godz. 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016.10.27

 

 

informacja
i program

plakat

 

 

Rejestracja studentów posiadających zaproszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016.10.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016.10.26

Dotyczy studiów niestacjonarnych 1 stopnia kier. Architektura

 

Braki z I i II roku studiów trzeba uzupełnić w roku akademickim 2016/2017

nie zaliczenie braków będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów

 
2016.10.17

 

 

 

Warsztaty ARCHICAD

Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX Piętro” serdecznie zaprasza do uczestnictwa w warsztatach ARCHICAD. Będą się one odbywać przy współpracy z firmą GRAPHISOFT w ramach 8. edycji Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Studentów Architektury „Łódź U Like”.

Szkolenie poprowadzą przedstawiciele GRAPHISOFT z Węgier i Polski, opowiedzą o programie ARCHICAD 20 oraz programach towarzyszących. Dodatkowo trzy biura architektoniczne opowiedzą jak wygląda ich codzienna praca  w programie ARCHICAD.

W ramach warsztatów zostanie zorganizowany konkurs. Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie pachołka przy bramie współczesnej kamienicy. Nagrodą w konkursie będzie dalmierz laserowy firmy Leica.

Warsztaty są darmowe, mają charakter otwarty, a uczestniczyć w nich może każdy zainteresowany student. Udział zostanie potwierdzony certyfikatem ukończenia szkolenia, każdy z uczestników otrzyma także zwolnienie z opuszczonych zajęć.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej oraz na Facebooku.

http://lodzulike.blogspot.com/
https://www.facebook.com/SNSALodzULike

plakat

 

 
2016.10.17

 

 

8. edycja Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Studentów Architektury

Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX Piętro” serdecznie zaprasza do uczestniczenia w 8. edycji seminarium „Łódź U Like”, w którym studenci architektury biorący czynny udział w seminarium,będą dzielić się swoimi pasjami, wrażeniami, obserwacjami i doświadczeniami z dalekich i bliskich podróży architektonicznych, zarówno tych dosłownych jak i tych w przenośni. Referaty wygłoszą także wykładowcy Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.

Gośćmi specjalnymi 8. edycji seminarium „Łódź U Like” będą architekci Andrzej Bulanda i Włodzimierz Mucha, założyciele pracowni architektonicznej Bulanda, Mucha Architekci, laureaci Honorowej Nagrody SARP 2015. Dodatkowo, w ramach seminarium odbędą się warsztaty Archicad, pod patronatem firmy Graphisoft, poprowadzone przez przedstawicieli z Węgier i Polski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w tegorocznej edycji „Łódź U Like”. Zarówno udział w seminarium, jak i w warsztatach, ma charakter darmowy oraz otwarty dla wszystkich studentów Politechniki Łódzkiej i nie tylko. Studenci uczestniczący w wydarzeniu będą zwolnieni z zajęć.

Seminarium odbędzie się w dniach 24 – 26 października w budynku B16 Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia oraz na Facebooku.

http://lodzulike.blogspot.com/
https://www.facebook.com/SNSALodzULike

plakat

 

 
2016.10.11
2016.10.10

 

ogłoszenie_wolontariusz_MW
 

2016.10.02

 

Warsztaty projektowe "Wrocław XXII wieku" 8.10-10.10.2016

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Wrocław XXII wieku" poświęconych kreowaniu futurystycznych wizji rozwoju miasta Wrocławia, które odbędą się w dniach 8.10-10.10.2016.

Warsztaty przeznaczone są dla studentów i absolwentów kierunków projektowych.

Warsztaty poprowadzą: Jessica In, Chee Kit Lai z Bartlett School of Architecture w Londynie oraz Anna Grajper, Sebastian Dobiesz z LAX laboratory for architectural experiments

Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego najlepszego projektu (1 str.) oraz CV (1 str.) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2.10.2016 do 23:59

link: http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/duze_a/

 
2016.10.03

 
2016.10.02

 

ROZPOCZĘŁA SIĘ REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ PROREVITA!

W dniach 27-28 października 2016 roku w Łodzi (Art_Inkubator w Fabryce Sztuki, ul. Tymienieckiego 3) odbędzie się siódma edycja ogólnopolskiej konferencji z cyklu ProREVITA. Organizatorami wydarzenia są Województwo Łódzkie, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Instytut Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.  

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „REWITALIZACJA MIAST – w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania”. Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów między środowiskiem naukowców, przedstawicieli samorządu terytorialnego, a także organizacji pozarządowych. W programie znalazły się sesje dotyczące: planowania procesów rewitalizacji, współpracy podmiotów zaangażowanych w rewitalizację, przekształcania historycznych centrów miast oraz terenów poprzemysłowych i powojskowych, tożsamości miast czy negatywnych zjawisk  społecznych, gospodarczych i przestrzennych na terenach zdegradowanych.  Przedstawione zostaną także możliwości dofinansowania rewitalizacji ze środków unijnych – Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Konferencji towarzyszyć będzie sesja posterowa, organizatorzy zaplanowali też zwiedzanie zrewitalizowanego obszaru zabytkowej elektrowni EC1.  Wymiana wiedzy i doświadczeń ma pozwolić na sformułowanie wniosków dotyczących efektywnego i skutecznego wspierania procesu rewitalizacji w województwie łódzkim.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona; wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie: www.prorevita.lodzkie.pl.

 

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia; patronem honorowym jest Towarzystwo Urbanistów Polskich. Konferencję wspierają media: Dziennik Łódzki, TVP 3 Łódź, Radio Łódź, Przegląd Urbanistyczny. Partnerami są: Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa PrzemysłowegoTICCIH i Fundacja Ulicy Piotrkowskiej.
2016.09.27
 

2016.09.27

Możliwość odbycia praktyk w  STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA.

Istnieje możliwość odbycia praktyk w holenderskim biurze architektonicznym  STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: ir Maarten Innemee

Terminy praktyk od:

19-10-16, 14-11-16 and 16-1-17.

 

www.studioschaeffer.nl

 
2016.09.19

 
2016.08.29

 

informacja
2016.08.29

 

1st International Conference on Urban Planning - ICUP2016

On behalf of the Organizing and Scientific Program Committee, we are pleased to invite you to participate in the 1st International Conference on Urban Planning - ICUP2016, to be held on 18th and 19th November 2016 in Niš, Serbia.

Conference will be organized by the Faculty of Civil Engineering and Architecture of the University of Niš and Urban Planning Cluster.

The aim of the conference is to bring together scholars, researchers and students from all areas of Urban Planning.

link
2016.08.22

Kurs Rysunku w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
rok akademicki 2016/17

 

Zajęcia odbywają się w gmachu Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w Łodzi, Al. Politechniki 6,
w Pracowni Rysunku /sala 803/.

Program:
1. Podstawowe wiadomości o warsztacie i technikach rysunku. 2. Rozwijanie umiejętności analizy kształtów i form, oceny proporcji. 3. Ćwiczenia wyobraźni przestrzennej poprzez odręczne szkice perspektywiczne na podstawie rzutów ortogonalnych. 4. Ćwiczenia z dziedziny współczesnej grafiki literniczej poprzedzone analitycznym studium litery antycznej. 5. Techniki rysunkowe i graficzne stosowane w prezentacjach przestrzeni Zajęcia przygotowują do sprawdzianów z umiejętności plastycznych na wydziałach architektury.

Terminy zajęć:      soboty 9.00 – 13.30

KURS PROWADZONY JEST W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA 2016 DO LIPCA 2017 ROKU

Zapisy przyjmowane są pod numerem:  42 631 35 45 
w godz. 9-15

 

Najbliższe zajęcia odbędą się w sobotę  1 października 2016 od godziny 9.00

MOŻLIWE SĄ ZAPISY OD KAŻDEGO NOWEGO MIESIĄCA

Uczestnik  powinien  mieć ze sobą karton o wymiarach 50 x 70  cm i przybory  do  rysowania.

Opłatę w wysokości 440 złotych miesięcznie należy wpłacać podając tytuł wpłaty „Kurs Rysunku” oraz imię i nazwisko uczestnika
-  nr konta będzie podany we wrześniu

 
2016.07.25

 

 Lista osób przyjętych na studia w roku akademickim 2016/2017

 
2016.06.29

W roku akademickim 2016/2017 w ramach przedmiotów obieralnych
będą realizowane następujące przedmioty

 

 
2016.06.16

 

 

 
2016.06.13

 

 
2016.06.03

 

 
 

Wykład p. Davida Gianottena: OMA; current fascinations and occupations

 

Data: 7.06.2016 godzina 18:30 sala 202/203

 

zał. 1 

zał. 2

plakat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016.06.03

 

Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX Piętro” serdecznie zaprasza do udziału w 8. edycji Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Studentów Architektury „Łódź U Like – Zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć.”

Jak zawsze zachęcamy studentów architektury do podzielenia się swoimi pasjami, wrażeniami, obserwacjami i doświadczeniami z podróży architektonicznych dalekich i bliskich, tych dosłownych i tych w przenośni.

Zapraszamy do opowiedzenia o swoich wyjazdach warsztatowych, architektonicznych pasjach i zrealizowanych projektach.

Więcej informacji na naszej stronie i fanpage’u:

www.lodzulike.blogspot.com

www.facebook.com/SNSALodzULike

 

Plakat

Komunikat 1 - Terminarz

 

 

 

 
 
 
 
 
  

2016.05.16

 

EGZAMIN DYPLOMOWY - I stopień (A, AW, AE)

W związku z wątpliwościami dotyczącymi terminów obrony prac dyplomowych informuję, iż zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Łódzkiej prace dyplomowe przyjmowane będą również we wrześniu. Z uwagi na procedury dyplomowania studentom, którzy nie złożą prac dyplomowych do końca sesji lipcowej (10.07.2016), Dziekanat nie gwarantuje wyznaczenia terminu obrony przed terminem rekrutacji na studia 2. stopnia (§ 35 Regulaminu studiów).


Z-ca Dyrektora IAiU ds Dydaktyki
dr inż. arch. Marek Grymin
2016.05.12

Obrony prac dyplomowych

 

Osoby, które chciałyby przystąpić do obrony pracy dyplomowej przed wakacjami 2016 r.
muszą złożyć do dnia 6 czerwca br.:

w Dziekanacie - dokumenty dotyczące obrony

w Dziale Dydaktyki AiU (p. 105) - 2 opisy prac dyplomowych (z płytami CD)
 

2016.05.06

 

link
2016.05.06

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Festiwalu Myślenia Projektowego - Łódzkie 2016 w dniach 18-25 maja w Łodzi, podczas którego będzie można dowiedzieć się jak projektować usługi i produkty z uwzględnieniem potrzeb klientów, aby osiągnąć sukces oraz jak w skuteczny i satysfakcjonujący sposób podejść do rozwiązywania problemów zawodowych i prywatnych.  

W programie Festiwalu warsztaty, wykłady, wystawy i wiele innych, inspirujących wydarzeń z zakresu: biznesu, administracji publicznej, ochrony zdrowia, przestrzeni publicznej, innowacji społecznych, edukacji, komunikacji, nowoczesnych technologii, zdrowego trybu życia.  

Szczególnej uwadze Państwa polecam warsztaty z zakresu projektowania wirtualnej rzeczywistości, wykorzystania nawigacji w przestrzeni publicznej, polityki społecznej, ochrony zdrowia czy też spotkania ze startupami.

Podczas Festiwalu pokażemy, że wszyscy możemy mieć wpływ na to co się dzieje wokół nas i projektować nasze życie prywatne i zawodowe adekwatnie do naszych potrzeb i potrzeb naszych użytkowników.

Organizatorem wydarzenia jest Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

Program i zapisy (tylko do 11 maja) na: http://dt.lodzkie.pl/program-0

Więcej o design thinking na: http://dt.lodzkie.pl/ oraz https://www.facebook.com/projektowaniesukcesu/

 
2016.04.26

 

Uwaga - studenci Architektury 4 i 6 semestr

 

29 kwietnia (piątek) upływa ostateczny termin odbioru prac semestralnych:

 • Projekt zintegrowany - sem. 3
 • Zabudowa mieszkaniowa - sem. 5

Nieodebrane prace zostaną przekazane do utylizacji
 

2016.04.20

 

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Instytut Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,zapraszają na kolejną ogólnopolską konferencję z cyklu PROREVITA „REWITALIZACJA MIAST – w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania”

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28.10.2016 r., w Art Inkubatorze przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi. 

Celem tegorocznej konferencji PROREVITA jest wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów między środowiskiem naukowców, przedstawicieli samorządu terytorialnego, a także organizacji pozarządowych. Proces wymiany wiedzy i doświadczenia pozwoli na sformułowanie wniosków dotyczących efektywnego i skutecznego wspierania procesu rewitalizacji miast. Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja dobrych praktyk i wyników badań dotyczących procesów rewitalizacji w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym, środowiskowym, a także sprawnego zarządzania tym procesem. Mamy nadzieję, iż spotkanie zaowocuje także wyznaczeniem nowych kierunków prac badawczych oraz pogłębi relacje pomiędzy środowiskiem naukowym i samorządowym. 

W załączniku szczegóły dotyczące konferencji oraz karta zgłoszenia. 

Łącząc wyrazy szacunku, 
Prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska 
Prof. dr hab. inż. arch. Bartosz Walczak 

Kontakt ws. konferencji:

mgr Ewa M. Boryczka
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: (+48 42) 635 53 27; fax: (+48 42) 66 55 750

dr inż. arch. Maria Dankowska
Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki, Zakład Historii Architektury, Rewitalizacji i Konserwacji Zabytków, Al. Politechniki 6a, 90-924 Łódź,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: (+48 42) 631 35 41

zaproszenie

karta zgłoszenia

 
 

2016.04.13

Dzień Młodego Architekta 

 

 

Szanowni Państwo,
Zbliżają się kolejne Dni Młodego Architekta i termin nadsyłania zgłoszeń do IV edycji Konkursu dla Młodych Architektów.

W marcu Dzień Młodego Architekta cieszył się ogromnym powodzeniem i mamy nadzieję, że w kolejny 12 maja również tak będzie.
12 maja Dzień Młodego Architekta odbędzie się w Multikinie w Złotych Tarasach. Będziemy mieli 2 bardzo ciekawe warsztaty z architektami Panem Robertem Koniecznym oraz Pawłem Przybyłowiczem, a także wykład poprowadzony przez architekta Pana Andrzeja Chołdzyńskiego.

plakat

link

 

 

 

 

 

 

 

 
2016.04.07

 

 
2016.04.04

 

 

 

10 marca 2016 r. rozpoczęła się 18 edycja konkursu KOŁO na projekt toalety publicznej, skierowango do architektów i projektantów - studentów oraz absolwentów.

Tegorocznym partnerem konkursu jest Miasto Płock, które jest gotowe zrealizować budowę toalety wg projektu konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny wolnostojacej toalety miejskiej w Płocku, której forma zostanie harmonijnie dopasowana do otoczenia al. Antoniego Goguckiego

szczegóły konkursu

link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016.04.01

 

 

Konkurs dla studentów

2016 Launch of Student Design and Student Research Competitions

szczegóły: link

 

 

PDF

 

 

 
2016.03.31

 

 

więcej informacji: link
2016.03.29

 

 

 

Szanowni Państwo,

Art&Desing Society oraz Allmendinger, Akademia Architektury, Tower Building, Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi i MANU Niezależna Manufaktura Idei zapraszają Państwa na panel Pozadotacyjne modele finansowania rewitalizacji w ramach cyklicznych comiesięcznych unikalnych dyskusji „Poniedziałki na Łąkowej 11” podczas WOJEWÓDZKIEJ KONFERENCJI O REWITALIZACJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WITOLDA STĘPNIA

Konferencja organizowana przez Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia odbędzie się *4 kwietnia 2016 roku w godz. 10.00-15.00*  w Instytucie Europejskim w Łodzi ul. Piotrkowska 258/260. Panel Pozadotacyjne modele finasowania rewitalizacji w godz. 12.20-13.50.

Zapraszamy skorzystania z zaproszenia Marszałka Województwa Witolda Stępnia do udziału w konferencji i Panelu. Czas na wspólną budowę Unikatowej Łodzi – stolicy regionu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację do dnia 1 kwietnia 2016 roku e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 42 663 31 10 i formularz http://goo.gl/forms/EHDQtqgDwh

 

program konferencji

 

 

 

 
2016.03.21

 

Konkurs na projekt elewacji nowej inwestycji

 

Zapraszamy architektów i studentów kierunków architektonicznych do udziału w konkursie na projekt elewacji nowej inwestycji planowanej przez firmę Planetbud. 

 

Regulamin konkursu

Plakat

 

 

 

 

 

 

 

 
2016.03.21

W dniu 11.03. 2016 r. odbyło się spotkanie firmy Tubądzin oraz władz Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ na temat możliwej współpracy.

Konkluzje:

1. Możliwość uczestnictwa naszych studentów w Platformie Tubądzin Design Awards, który jest projektem dla każdego aktywnego i kreatywnego architekta.

2. Obie strony widzą możliwość  współpracy w ramach kół naukowych. Prawdopodobnie Koło Naukowe KĄT będzie pierwszą grupą goszczącą w siedzibie firmy Tubądzin.

3. Zaproponowano transfer wiedzy w postaci wspólnie utworzonych programów dla studentów, w ramach rozwoju zarówno wiedzy praktycznej w produkcjach kolekcji, technologii, elementów produkcji. Komplementarnym elementem naszej T-Academy jest możliwość wzięcia udziału studentów i pracowników uczelni w programach biznesowych przygotowujących do wejścia w aktywność biznesową, budowanie marki, prace z klientem, psychologię klienta, negocjacje, sytuacje trudne w pracy z klientami, kreatywności i marketing.

Szczegółowe informacje: link

plakat
2016.03.15

więcej informacji: link

 2016.03.04

 

regulamin konkursu
kierunki 10000
tekst studium
uwarunkowania 20000

GK.6642.1301.2015-Nasza Kolumna (po zapisaniu pliku na dysku należy zmienić rozszerzenie z DOC. na DFX.)


2016.03.04
2016.02.25

 

 

 

Gmina Przystajń zaprasza do udzialu w konkursie na opracowanie „Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń – Rynek”

szczegóły konkursu

 

 

 

 
2016.01.20

Huculszczyzna 2015
 Wystawa retrospektywna

W lipcu minionego roku odbyła się XVII Wyprawa Naukowa Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie Huculszczyzna 2015, zorganizowana przez Koło Naukowe „IX Piętro”.

Więcej informacji – w załącznikach

Informacja
Plakat
Zaproszenie

 

 

 

 
2016.01.19

 

plakat
2016.01.19

 

XVI EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ ARCHITEKTONICZNĄ
IM. MAŁGORZATY BACZKO I PIOTRA ZAKRZEWSKIEGO

 

Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu XVI edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego organizowanego przez Fundację dla Polski.

Zapraszamy młodych architektów i inżynierów budowlanych ze stopniem magistra do udziału w konkursie i zgłaszania projektów z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, a także rewaloryzacji blokowisk.

wiadomości do pobrania

Ogłoszenie

Regulamin
2016.01.08

 

 

 

 

W dniu 28 grudnia 2015 roku zmarł


Prof. dr hab. Zygmunt Świechowski


były wieloletni
Dyrektor naszego Instytutu 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015.12.20

 

 

Miesięcznik Architektura i Biznes organizuje wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi na targach Budma 2016 w dniu 4.02.2016:

„SUSTAINABLE HOUSES – AKTYWNE DOMY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ DZIŚ” - architektura samowystarczalna, zrównoważona energetycznie, bezpieczna dla ludzi i środowiska w którym żyjemy,

szczegóły w zakładce KONKURSY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2015.12.17

 

Twój pomysł na nowy produkt IKEA

Trwa konkurs „Produkt jakiego jeszcze nie było” w ramach którego IKEA zaprojektuje, wyprodukuje, a następnie wprowadzi do sprzedaży przedmiot sygnowany nazwiskiem osoby, której pomysł zwycięży. Autor najlepszego konceptu otrzyma również 10 tys. zł oraz możliwość odbycia stażu w dziale sprzedaży i udziału w procesie produkcji.

informacja o konkursie
2015.12.01

Wykład Bentley Technologies dla studentów WBAIŚ

Zapraszamy studentów WBAIŚ na wykład dotyczący BIM w architekturze i budownictwie. Szczegóły na załączonym plakacie.

 

plakat

 
2015.12.01

 

Zapisz się na dzień otwarty!

Spółka Izodom 2000 Polska zaprasza na dzień otwarty 11 grudnia 2015 r. – Zduńska Wola.

Program:
8:00 – Zbiórka i wyjazd busem do Zduńskiej Woli (o miejscu zbiórki uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową)
9:00 – Powitanie w siedzibie firmy w Zduńskiej Woli
9:15 – 10:30 Zwiedzanie fabryki – oglądanie produkcji elementów Izodom
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:45 Prezentacja technologii Izodom połączona z dyskusją. Prowadzący: Wiceprezes Jakub Wójcik
13:00 – Wyjazd do Łodzi

Młodzi w Łodzi zapewniają bezpłatny transport do/z Zduńskiej Woli.

Więcej informacji:
www.izodom.pl
www.pasywnedomy.eu
www.facebook.com/izodompl
2015.11.27

Masz talent do aranżacji wnętrz? Czy raczej jesteś mistrzem sprzedaży? A może w Twojej szufladzie leży lista wymyślonych produktów, które czekają na realizację?
Fundacja Rozwoju Talentów i IKEA Retail zapraszają wszystkich studentów do udziału w 1 z 3 konkursów!

Konkurs dla wielbicieli designu

Konkurs dla bystrych obserwatorów

Konkurs dla przedsiębiorczych

 

Szczegóły znajdziecie tutaj: https://rekrutacja.fundacjarozwojutalentow.pl/ogloszenie/77

Konkurs trwa do 31.01.2016 r.

Plakat

Zaproszenie
2015.11.20

 

Archifiesta, czyli najważniejsza impreza kulturalno – artystyczna studentów kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej, organizowana 25 listopada, uroczyście rozpocznie się w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej.
Finał Archifiesty będzie miał miejsce w Klubie Studenckim Futurysta, gdzie hucznie uczcimy tegoroczne obchody święta studentów łódzkiej architektury.

Impreza zacznie się od wernisażu prac wykonanych podczas wakacyjnego pleneru przez studentów drugiego roku. Gala wzbogacona zostanie o część artystyczną, między innymi debiutancki występ zespołu SuchARCHI oraz pokazem magicznych sztuczek jednego z naszych studentów – Piotra Kwiatkowskiego. Następnie goście wraz z organizatorami przejdą na mniej oficjalną część, którą będzie zabawa do białego rana w klubie Futurysta.

Program    Konspekt 1    Konspekt 2    Plakat

 

 

 
 

2015.11.19

W roku akademickim 2014/2015 w ramach współpracy Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej z władzami miasta Sulejowa przeprowadzony został studencki konkurs urbanistyczny na projekt "Rehabilitacji Centrum Historycznego Sulejowa".

Prace konkursowe powstały w Zespole Projektowania Urbanistycznego pod opieką dr inż. arch. Elżbiety Muszyńskiej, dr inż. arch. Adriany Cieślak i mgr inż. arch. Barbary Brzezińskiej - Kwaśny w ramach przedmiotu "Projekt Centrum Miasta" na sem. I, studiów II stopnia, na kierunku Architektura.

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 28 września 2015r. w Urzędzie Miejskim w Sulejowie. Komisja konkursowej w składzie:

1.    Wojciech Ostrowski – Burmistrz Sulejowa

2.    Dorota Jankowska – Z-ca Burmistrza Sulejowa

3.    Karolina Pittner – Wąchała – pracownik UM Sulejów

4.    Katarzyna Spadło – pracownik UM Sulejów

5.    Elżbieta Purgał – Gębalska – pracownik UM Sulejów

6.    Jarosław Miller – pracownik UM Sulejów

przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda– Natalia Gajzler i Paulina Jaklewicz

I nagroda– Daria Domagała i Katarzyna Grabara

II nagroda– Małgorzata Mikołajczyk i Karolina Wójcik

III nagroda– Anna Osuch i Patrycja Orszulak

Wyróżnienia:

 • Patryk Karim i Artur Kozłowski
 • Anna Ochał i Alyona Shpakowa
 • Monika Daroch i Ewa Drobczyńska
 • Pietrzyk Olga i Marta Święcicka
 • Zofia Kazimierak i Oliwia Kijo

Władze Sulejowa wyraziły uznanie dla prac studenckich, które ukazały możliwości i sposoby zagospodarowania tak ważnego dla miasta terenu.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
2015.10.29

 

 

 

Szanowni Państwo,

Z inicjatywy studentów, którzy odbyli praktyki Erasmus+ w firmie Airbus Helicopters, zapraszamy studentów i absolwentów na "Forum Pracy Airbus Group".

Forum odbędzie się w Łodzi 10. listopada 2015 w godz. 9-18 pod adresem:

Airbus Helicopters Polska
Forum 76 Business Center
Ul. M. J Piłsudskiego 76
90-330 Łódź

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja przez stronę  www.airbushelicopters.com/lodz

W załączeniu plakat promocyjny

 

 

 

 

 

 

 

 
2015.10.26

Nowe certyfikaty KAUT i ENAEE dla kierunku Architektura

 

Miło jest nam poinformować, że udało się przenieść akredytację KAUT oraz European Network for Accreditation of Engineering Education z kierunku Architektura i Urbanistyka na kierunek Architektura.

Przypominamy, że akredytacja przyznawana jest w uznaniu wysokiej jakości  kształcenia na kierunku Architektura i obejmuje lata 2012/13 do 2017/18.

Akredytacja obejmuje pierwszy i drugi stopień i jest pierwszą międzynarodową  akredytacją uzyskaną przez polską uczelnię.

Potwierdzeniem są przyznane certyfikaty EUR-ACE Bachelor i EUR-ACE Master, które zamieszczamy poniżej. 

 

 

plik 01

plik 02

plik 03

 

 

2015.10.10

KOLUMNA-LAS
MIASTO-OGRÓD

Wystawa prac studentów architektury Politechniki Łódzkiej, 20.10.- 03.11.2015 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie.

            Wystawa „Kolumna-Las, Miasto-Ogród”, przygotowana przez studentów architektury Politechniki Łódzkiej we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie oraz Stowarzyszeniem „Nasza Kolumna”, poświęcona będzie przede wszystkim przedwojennym drewnianym domom letniskowym znajdującym się w tej miejscowości. Zaprezentowane zostaną efekty prac studentów wykonywanych latem 2014 roku. Ekspozycja składać się będzie z dwóch części: jednej – obrazującej pomiary inwentaryzacyjne wybranych budowli, wykonane przez studentów II roku i drugiej – będącej rezultatem pleneru rysunkowego i malarskiego studentów I roku. ...   

więcej informacji w zakładce "WYSTAWY"

 
2015.10.07

UWAGA: studenci 1 semestru  Architektury, Architektury i Urbanistyki
i Architektury Wnętrz

proszeni są o zgłoszenie się
do dnia 16 października do dziekanatu
w celu podpisania umowy
2015.10.06

Dzień Młodego Architekta – 22 października 2015

Miesięcznik „Builder” zaprasza na otwarte warsztaty edukacyjne dla studentów architektury i architektów. Spotkanie odbędzie się 22 października w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2 w godz. 10.00 – 17.00.

W programie:
- wykłady mistrzów architektury,
- warsztaty - być architektem,
- tajniki architektury parametrycznej,
- dyskusje i konsultacje,
- materiały i technologie,
- konsultacje z architektami i przedstawicielami firm, których rozwiązania należy wykorzystać w pracach konkursowych.

Szczegóły na załączonym plakacie oraz na stronach www.ebuilder.pl i www.facebook.com/BuilderKDMA

Wstęp wolny pod warunkiem przesłania zgłoszenia.

Na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  należy wysłać dane: imię i nazwisko, nazwę uczelni bądź miejsca zatrudnienia, telefon i e-mail.

Plakat2015.09.29

 

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych na studia II stopnia
na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
w roku akademickim 2015/16

UWAGA: Uroczystość immatrykulacji odbędzie się 03.10.2015 (sobota) godz. 8.30 w Auli B-11
Obecność obowiązkowa !!!
 2015.09.22

Uprzejmie informujemy, że  ze względu na mniejszą niż przewidywalno liczbę kandydatów na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2015/2016 Komisja Rekrutacyjna Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska odstąpiła od przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych na wszystkie kierunki studiów.
2015.09.02

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH „W LABIRYNCIE RYNKU PRACY”

     Projekt „W labiryncie rynku pracy” to cykl 1-dniowych szkoleń z zakresu poruszania się po rynku pracy. 
Szkolenia mają charakter warsztatowy – zakładają aktywny udział uczestników i możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. 
Kolejny warsztat:

8 września 2015 r.
Godzina: 9.00 – 14.00
Miejsce spotkania: Społeczny Dom Studenta, Łódź, al. Politechniki 3a,
Sala konferencyjna, I piętro

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - Jak dobrze zaprezentować się na rozmowie z potencjalnym pracodawcą?

·      cel rozmowy z pracodawcą

·      przygotowanie się do rozmowy

·      strój na rozmowę kwalifikacyjną

·      pytania najczęściej zadawane przez pracodawców

·      zachowanie na rozmowie kwalifikacyjnej i znaczenie komunikacji niewerbalnej (również ćwiczenia praktyczne)

·      refleksja po rozmowie


Zapisy w Biurze Karier Politechniki Łódzkiej
osobiście (Dom Studenta, Łódź, al. Politechniki 3a)
lub mailowo  

( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

Liczba miejsc ograniczona

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 
2015.08.26

Zapraszamy do udziału w międzynarodowych warsztatach architektonicznych "Temporary City Spaces"
organizowanych w dniach 7-11 września 2015 na Politechnice Łódzkiej.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dn. 2 września 2015
Formularz rejestracyjny

 

 

 
2015.08.19

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
Z PROJEKTOWANIA GENERATYWNEGO WRAZ Z DRUKIEM 3D
FABRIC<action> Digital Knitting

Inspirując się bogatym dziedzictwem włókienniczym Łodzi, uczestnicy będą eksperymentować z najnowszymi technikami projektowymi oraz technologią druku 3D jako współczesnej maszyny tkackiej, tworząc niepowtarzalne elementy architektoniczne. Będziemy w niekonwencjonalny sposób korzystać z możliwości najnowszych technologii fabrykacji cyfrowej, napędzanych zaawansowanymi algorytmami stworzonymi przez uczestników. Znajomość programowania jest zbędna. Wszystko, czego potrzebujecie to pozytywne nastawienie i kreatywność, reszty nauczycie się na warsztatach! Warsztaty kierowane są do osób, które nigdy nie miały styczności z projektowaniem generatywnym lub posiadają podstawową wiedzę na jego temat i chcą ją rozszerzyć o dodatkowe umiejętności bez ograniczeń wiekowych. Otwarte warsztaty dla studentów, designerów, architektów i wszystkich zainteresowanych generatywnymi technikami projektowania. W trakcie warsztatów, uczestnicy zapoznają się z oprogramowaniem Rhinoceros3D do modelowania typu NURBS oraz z Graficznym Programowaniem Liniowym pod postacią Grasshoppera3d wraz z dodatkowymi pluginami. Na potrzeby warsztatów, dla uczestników zostanie udostępniona drukarka 3D MakerBot Replicator 2X.

Więcej szczegółów w zakładce: Warsztaty

 
2015.08.17

Szanowni Państwo

Jesienią tego roku pragniemy zorganizować konkurs na projekt standu informacyjnego i urny na karty rekrutacyjne do Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, które to staną w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Do konkursu chcielibyśmy zaprosić studentów i młode osoby uczące się na takich kierunkach, jak wzornictwo przemysłowe, design, architektura.

 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa

Szczegóły w zakładce "KONKURSY"
 

2015.07.22

Lista osób przyjętych na studia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
w roku akademickim 2015/2016

Lista osób nieprzyjętych na studia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
w roku akademickim 2015/2016
2015.07.20

W zakładce "Konkursy i Warsztaty" informacja o konkursie Burmistrza miasta Pucka oraz fundacji„dla Pucka”
 na zaprojektowanie stoisk na jarmark
2015.06.18

 
2015.05.25

 

 

 

 

WYKŁAD :

CPTED, An International Approach
For Sustainable Urban Planning
  

Tobias Woldendorp [DSP-Groep] Amsterdam

 

17:00 w auli B12   Wydział Budownictwa PŁ, 28.05.15
(wykład prowadzony po angielsku)

 

 

 

 

 

 
 

 

2015.05.24
2015.05.18

Obrony prac dyplomowych

Osoby, które chciałyby przystąpić do obrony pracy dyplomowej przed wakacjami 2015
muszą złożyć do dnia 8 czerwca br.:

w Dziekanacie - dokumenty dotyczące obrony
w Dziale Dydaktyki AiU (p. 105) - 2 opisy prac dyplomowych
2015.05.07

szczegóły w zakładce "Konkursy"

UWAGA - zmiana Regulaminu
2015.05.05

Zapisy na przedmioty obieralne na rok akademicki 2015/16  odbędą się w Dziekanacie w dniach

11.05. – 29.05.2015r.- studenci studiów stacjonarnych

Architektura Wnętrz Io - 1,2,3 rok

Architektura Io - 1,2,3 rok

Architektura IIo - 1,2 rok

09.05. – 30.05.2015r. - studenci studiów niestacjonarnych

Architektura Io - 1,2,3 rok

Architektura IIo - 1 rok
2015.05.05

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wraz z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi,
które odbędzie się 14 maja 2015 r. o godz. 17.00 w Auli nr B11 w budynku Politechniki Łódzkiej przy al. Politechniki 6.

W załączeniu zaproszenie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
Gabinet Marszałka
Biuro Promocji

 

Jak będą wyglądały specjalne znaki (potocznie zwane witaczami), które witać będą kierowców przekraczających granice administracyjne Pomorza Zachodniego? Województwo Zachodniopomorskie ponownie ogłosiło konkurs na koncepcję wizualną witacza Województwa Zachodniopomorskiego. Autor najlepszego pomysłu otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. zł.

Konkurs trwa od 27 marca do 30 czerwca 2015 roku, ma charakter otwarty i jednoetapowy. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób powyżej 18 roku życia, a w szczególności do grafików i studentów kierunków artystycznych i architektonicznych. Nagroda dla zwycięzcy wynosi 10 000 zł, a nagrodzona koncepcja wizualna zostanie wykorzystana do stworzenia projektu „witacza” Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest uzyskanie projektu ciekawego, nowoczesnego obiektu, który służyć będzie za wizytówkę województwa na drogach wjazdowych. Oprócz funkcji informacyjnej, witacz powinien definiować charakter regionu i stanowić charakterystyczny znak kojarzony z regionem. Projekt powinien stylistyką nawiązywać do nowej marki regionu oraz do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,

Nowy projekt ma uporządkować kwestię oznakowania dróg wjazdowych do województwa oraz stanowić atrakcyjną formę powitania wszystkich wjeżdżających do naszego regionu. 

Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 projekty. Decyzje o wyborze podejmie komisja konkursowa.

Szczegóły dotyczące konkursu pod linkiem: www.konkurs-witacza.wzp.pl

Plakat
2015.04.17

Informacje i dokumenty
dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez studentów
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

http://bais.p.lodz.pl/
2015.03.18
 

Wybór Promotora pracy magisterskiej

Studenci posiadający rejestrację na 3 semestrze 2 stopnia studiów stacjonarnych/niestacjonarnych proszeni są o zgłoszenie się
po 23 marca br. do wybranego promotora pracy dyplomowej w celu odebrania karty „Zgłoszenia pracy dyplomowej”.
Kartę, po jej wypełnieniu – proszę zarejestrować w pokoju 105.
UWAGA !!!

Informujemy, że przedłużenie ważności legitymacji studenckich
na semestr letni roku akademickiego 2014/15 dokonywane będzie po 15.03.2015r.
Rozstrzygnięcie konkursu studenckiego na najlepszy projekt aranżacji wnętrz
strefy wejściowej Przychodni Pediatrycznej szpitala przy ul. Rzgowskiej w Łodzi

 

Komisja konkursowa przyznała nagrodę za najlepszą pracę Panu Patrykowi Wyroślakowi.

Dodatkowo komisja postanowiła honorowo wyróżnić za wysoki poziom prace Pani Magdaleny Kornackiej, Pani Wiktorii Leszczyńskiej, Pani Marii Kryszki.

protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
4 marca 2015 r.

 

ARCHITEKTURA
Konserwacja i Ochrona Zabytków
semestr I, stopień II

Zajęcia dla całego roku rozpoczną się w dniu 10 marca (wtorek) godz. 12.15 (audytorium B12).
W ramach zajęć odbędzie się podział na grupy projektowe (dwuosobowe) i wykład wprowadzający.
Obecność wszystkich zainteresowanych obowiązkowa!

Jednocześnie informujemy, że w dniu 17 marca (wtorek) odbędą się obowiązkowe zajęcia projektowe na terenie dawnego opactwa cysterskiego w Sulejowie – Podklasztorzu. Zajęcia rozpoczną się o godz. 9.30 (dla wszystkich grup). Zbiórka przed kościołem klasztornym. Dojazd we własnym zakresie.
Prosimy zabrać aparaty fotograficzne, bloki rysunkowe itaśmy miernicze.
Obecność na zajęciach obowiązkowa!

        

dr hab. inż. arch.  Jan Salm, prof. nadzw. PŁ
dr hab. inż. arch. Bartosz Walczak
dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz
dr inż. arch. Marek Grymin

 
Letnia Szkoła dla Studentów Architektury | Kopenhaga| Sierpień '15

Letnia Szkoła dla studentów z całej Europy, poświęcona zależności między urbanistyką i planowaniem przestrzennym, a przestępczością.
Uczestnicy dowiedzą się jak można poprawić bezpieczeństwo mieszkańców narzędziami planistycznymi, w ramach tygodniowego intensywnego kursu,
ze studium przypadku w dzielnicy Nørrebro w centrum Kopenhagi.

Pobyt i przelot refundowany ze środków UE.

Aplikacje należy przesyłać do 20 marca 2015.

(Dostępne 1 miejsca dla studenta IAIU PŁ)

informacje:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Program COST TU1203 Summer School in Copenhagen

SUMMER SCHOOL APPLICATION FORM
UWAGA Dyplomanci

W zakładce Prace dyplomowe/Pytania egzaminacyjne zamieszczono obowiązujące zestawy pytań egzaminacyjnych.
Przypominam, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Dyplomowania  - pytania będą przez Dyplomantów losowane
 

 

 

 

 

ARCHIFIESTA 10

W tym roku, w środę 26.11.2014 organizujemy jubileuszową, 10-tą edycję Archifiesty, której patronem jest Prorektor ds. Edukacji Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak.

Temat tegorocznej imprezy brzmi „Jak z bajki”, studenci architektury tworzą w niej swój własny, surrealistyczny świat. Naszym głównym celem jest promocja prac studentów I-go roku, tworzonych w czasie letniego pleneru w Chełmnie, Łodzi, Kolumnie i Zgierzu. Imprezę rozpoczniemy o 18:00 od wystawy tych prac, jak co roku w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej. W trakcie wystawy goście wybiorą najlepsze prace, które zostaną następnie przekazane na cele charytatywne.

W Sali Widowiskowej odbędzie się również gala, na którą złożą się: występ zespołu Dream Experience wraz z pokazem tanecznym oraz spektakl klubu kuglarskiego PŁ PoliŻongler - jedynej takiej grupy działającej w Polsce.

Po gali odbędzie się impreza w studenckim klubie Futurysta, którą uświetni satyryk Grzegorz Halama. Wykładowcy oraz studenci będą bawić się przy muzyce granej na żywo przez zespół Call the Sun. Na imprezie zostanie też wyłoniony zwycięzca konkursu na najlepsze przebranie.

Zdjęcia z Archifiesty

Konspekt 01

Konspekt 02

Plakat

IFE Architektura (Architectural Engeenering) sem. VII i IX.

Przypominam, iż od bieżącego roku zmieniły się dla Państwa zasady dyplomowania. W związku z powyższym Studentów IFE (sem. VII i IX) obowiązuje regulamin dyplomowania dla kierunku Architektura i Urbanistyka (dostępny na stronie internetowej Instytutu) oraz Regulamin dyplomowania w Politechnice Łódzkiej. Obrona prac dyplomowych i egzamin przeprowadzone zostaną w języku polskim. Zwracam też uwagę, iż obowiązywał będzie nowy zestaw pytań egzaminacyjnych, a pytania będą losowane z list wybranych przez Komisję Egzaminacyjną.

Studenci semestru VII powinni do końca listopada dokonać wyboru promotora (dział Dydaktyki IAiU, budynek Architektury - pokój 105). Studenci sem. IX wyboru promotora dokonali już uprzednio.

Wszelkie pytania proszę kierować do Działu Dydaktyki IAiU.

Ogłoszenie nie dotyczy studentów VII semestru IFE (Architecture Engineering), którzy nie przenieśli się na polskojęzyczną Architekturę. Dla nich regulamin, lista promotorów i pytań egzaminacyjnych pozostaje bez zmian (zgodnie z informacjami, które dr inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak przekazała w październiku studentom IFE na zebraniu dotyczącym dyplomowania).

Dr inż. arch. Marek Grymin
z-ca Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ
 
 
 

W zakładce "Konkursy i Warsztaty" zamieszczono informację o nowym konkursie skierowanym do studentów  Architektury i Architektury Wnętrz.

Na zwycięzców czeka wiele atrakcyjnych nagród, w tym główna nagroda o wysokości 10  000 zł i płatny staż w firmie IKEA.

 

 

 

 

 

 

 
Szanowni Państwo

Po wielu perturbacjach wynikających z przyczyn od nas niezależnych udało się umieścić projekty studenckie związane z zagospodarowaniem pl. Jedności Słowiańskiej, na ogrodzeniu otaczającym wykop archeologiczny przed Bramą Górną w Olsztynie.

W międzyczasie zmieniło się ogrodzenie otaczające relikty stąd też musieliśmy dostosować koncepcje do tego nowego ogrodzenia, plansze (o wymiarach – 95x120 cm (8 szt.) i 95x170 cm (5 szt.) wykonane zostały na płytach dibond wyklejanych folią z wydrukiem). Na razie na 12 planszach prezentowanych jest 20 prac, wydrukowanie wszystkich przesłanych koncepcji nie było możliwe ze względów finansowych.

Wystawa cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców Olsztyna i innych osób odwiedzających miasto, jak do tej pory otrzymujemy same pozytywne sygnały. Poniżej link do strony z informacją o wystawie
http://www.olsztyn.eu/pl,olsztyn-oficjalny-serwis-urzedu-miasta,aktualnosci,article,1862,wizja-lodz.html a w załączeniu klika zdjęć. Będziemy jeszcze informować jak zostanie ogłoszony konkurs na opracowanie uczytelnienia olsztyńskich fortyfikacji i zapraszamy do Olsztyna.

Łączę pozdrowienia
Urszula Ulatowska
Urząd Miasta Olsztyna
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Certyfikaty

W uznaniu wysokiej jakości  kształcenia kierunek Architektura i Urbanistyka uzyskał jako pierwszy w Polsce akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education na lata 2012/13 do 2017/18 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. Potwierdzeniem są przyznane certyfikaty EUR-ACE Bachelor i EUR-ACE Master

EUR-ACE Bachelor

EUR-ACE Master

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.