Historia

 

1976

Historia Instytutu związana jest z powstaniem kierunku nauczania Inżynierii Środowiska w 1976 roku na ówczesnym Wydziale Budownictwa i Architektury. Właśnie w roku 1976 decyzją J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej zostaje powołany Instytut Inżynierii Środowiska. Zespół Instalacji Budowlanych wchodzący w skład Instytutu Techniki Cieplnej i Chłodnictwa na Wydziale Mechanicznym zostaje przeniesiony i włączony w skład nowopowstałego Instytutu.

 

1992

Taka struktura trwa aż do roku 1992, gdy zarządzeniem J.M. Rektora w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Politechniki Łódzkiej, Instytut Inżynierii Środowiska dzieli się na pięć katedr. Tak powstają Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich, Katedra Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej, Katedra Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej, Katedra Wodociągów i Kanalizacji oraz Katedra Inżynierii Środowiska.

 

2010

W roku 2010 łączą się Katedry Inżynierii Środowiska oraz Wodociągów i Kanalizacji tworząc nową jednostkę organizacyjną o starej nazwie Instytut Inżynierii Środowiska.

 

2013

Z początkiem stycznia 2013 roku w/w Instytut łączy się z Katedrą Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej tworząc nową jednostkę o nazwie Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych. Decyzją J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej Dyrektorem Instytutu zostaje prof. zw. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak.

 

2016

Wskutek zmian organizacyjnych i naturalnych konieczna staje się kolejna zmiana struktury organizacyjnej. Z początkiem stycznia 2016 r. przyłącza się do Instytutu Katedrę Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej. Z końcem września tegoż roku odchodzi dwóch samodzielnych pracowników, a od października zatrudniony zostaje nowy pracownik samodzielny.

 

Obecnie dyrektorem Instytutu jest: prof. zw. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak.

 

Zastępcami dyrektora ds.:

Dydaktyki i Programów Nauczania – dr Dorota Gryglik

Badań Naukowych – dr hab. inż. Ewa Liwarska-Bizukijć, prof. PŁ

Współpracy i Rozwoju – dr hab. inż. Andrzej Jodłowski, prof. PŁ.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.