Aparatura badawcza

Laboratorium dysponuje halą technologiczno-wytrzymałościową wyposażoną w suwnicę o udźwigu 5 ton, maszyny wytrzymałościowe o stopniowanych zakresach sił od 30 do 6000 kN, oraz wydzieloną część – betonownię do przygotowania mieszanki betonowej. Badania niszczące elementów konstrukcyjnych w skali naturalnej prowadzone są na powierzchni o zwiększonej grubości płyty fundamentowej tzw. „płyta wielkich sił”.Wydzielone są także pomieszczenia do badań reologicznych. Laboratorium wyposażone jest w liczną aparaturę badawczą. Oto kilka przykładów:

 

Rys.1. Urządzenie do określania siły odrywającej metodą "pull - off" oraz georadar do lokalizacji nieciągłości w strukturze betonu

 

Rys. 2. Kalorymetr semi adiabatyczny ToniTech oraz maszyna wytrzymałościowa "Zwick" do badania stali

 

Rys 3. Maszyna wytrzymałościowa badania cech mechanicznych betonu i cementu oraz skaner do badania ilości rozkładu porów powietrza

  

Rys. 4. Urządzenie do badania właściwości fizycznych cementów i zapraw oraz stanowisko badawcze do badania rur i kręgów

Rys 5. Badanie wytrzymałości na ściskanie elementów murowych. Maszyna wytrzymałościowa DB 600, zakres 6000 kN.

Badania akredytowane

Laboaratorium Badawcze Materiłów i Konstrukcji Budowlanych uzyskało 1.10.2004 r. Certyfikat Akredytacji w zakresie 5 metod badawczych. Obecnie posiada 35 metod badawczych w zakresie badan akredytowanych. Laboratorium jest uznawane przez ILAC, międzynarodową organizację zrzeszającą podmioty, których celem jest współpraca w zakresie akredytacji, rozwój praktyk i procedur akredytacyjnych.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 536 w następującym zakresie badań:
 

Beton

 • wytrzymałość na ściskanie                            wg PN-EN 12390-3
 • wytrzymałość na rozciąganie                        wg PN-EN 12390-6
 • moduł sprężystości                                        wg DIN 1048-5
 • nasiąkliwość                                                  wg PN-B-06250
 • gęstość                                                           wg PN-EN 12390-7
 • przepuszczalność wody                                 wg PN-B-06250
 • głębokość penetracji wody pod ciśnieniem   wg PN-EN 12390-8
 • mrozoodporność metoda zwykła                  wg PN-B-06250

Badania betonu w konstrukcji

 • wytrzymałość na ściskanie                            wg PN-EN 12504-1
 • określenie liczby odbicia                               wg PN-EN 12504-2
 • określenie siły przy wyrywaniu (pull out)     wg PN-EN 12504-3

Cement

 • wytrzymałość na zginanie i ściskanie            wg PN-EN 196-1
 • czasy wiązania                                               wg PN-EN 196-3
 • stałość objętości                                             wg PN-EN 196-3

Betonowa kostka brukowa

 • nasiąkliwość                                                   wg PN-EN 1338
 • ścieralność na tarczy Boehmego                    wg PN-EN 1338
 • ścieralność na szerokiej tarczy                       wg PN-EN 1338
 • wytrzymałość na rozciąganie                         wg PN-EN 1338

Betonowe płyty brukowe

 • nasiąkliwość                                                   wg PN-EN 1339
 • ścieralność na tarczy Boehmego                    wg PN-EN 1339
 • ścieralność na szerokiej tarczy                       wg PN-EN 1339
 • wytrzymałość na rozciąganie                         wg PN-EN 1339

Elementy studzienek

 • ·nasiąkliwość                                                  wg PN-EN 1917
 • wytrzymałość na zgniatanie (kręgi)                wg PN-EN 1917

Betonowe rury i kształtki

 • nasiąkliwość                                                   wg PN-EN 1916
 • wytrzymałość na zgniatanie                           wg PN-EN 1916
 • wytrzymałość na rozciąganie                         wg PN-EN 1339

Krawężniki

 • nasiąkliwość                                                   wg PN-EN 1340
 • ścieralność na tarczy Boehmego                    wg PN-EN 1340
 • ścieralność na szerokiej tarczy                       wg PN-EN 1340
 • wytrzymałość na zginanie                              wg PN-EN 1340

Stal

 • wytrzymałość na rozciąganie                         wg PN-EN ISO 6892-1
 • wytrzymałość zginanie                                  wg PN-EN ISO 7438

Pełen zakres akredytacji Laboratorium znajduje się na stronie PCA pod adresem: https://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20536

Ponadto oferujemy szeroki zakres usług w ramach projektowania i badania mieszanki betonowej, badań cementu, kruszyw, materiałów budowlanych i diagnostyki konstrukcji.

Korzystając z usług Laboratorium Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej mają Państwo pewność wykonania badań na najwyższym poziomie. Dokładamy wszelkich starań aby nasze badania były wiarygodne, rzetelne i bezstronne.

Kontakt z laboratorium

Politechnika Łódzka

Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

90 - 924 Łódź
Al. Politechniki 6
tel. 631 35 85 lub 631 35 75
fax. 631 35 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O laboratorium

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Działalność laboratorium rozpoczęła się już w latach 70 XX wieku to znaczy od momentu zakończenia budowy hali technologiczno-wytrzymałościowej i jej wyposażenia w maszyny wytrzymałościowe, aparaturę pomiarowo-badawczą i sprzęt technologiczny. Hala technologiczno-wytrzymałościowa wyposażona jest w suwnicę o udźwigu 5 ton, maszyny wytrzymałościowe o stopniowanych zakresach sił od 30 do 6000 kN, oraz wydzieloną część – betonownię do przygotowania mieszanki betonowej. Badania niszczące elementów konstrukcyjnych w skali naturalnej prowadzone są na powierzchni o zwiększonej grubości płyty fundamentowej tzw. „płyta wielkich sił”.

Działalność laboratorium była zawsze związana z nauką, badaniami na rzecz gospodarki i dydaktyką obejmującą przede wszystkim beton jako materiał oraz konstrukcje żelbetowe i sprężone. W ramach działalności naukowej były to prace doktorskie, habilitacyjne, projekty badawcze „granty”, projekty rozwojowe, z których należy tu wymienić badania elementów konstrukcji płyta-słup, badania belek sprężonych, elementów żelbetowych wzmacnianych z zastosowaniem materiałów kompozytowych z włókien węglowych oraz elementów betonowych z zastosowaniem zbrojenia kompozytowego.

Laboratorium KBB PŁ specjalizuje w badaniach elementów konstrukcji budowlanych w skali naturalnej. Są to średniowymiarowe i wielkowymiarowe elementy z betonu, żelbetu i betonu sprężonego, o różnych kształtach przekroju poprzecznego i o różnym przeznaczeniu.

 

Rys1. Przykłady konfiguracji stanowisk badawczych elementów wielkowymiarowych

Badania na rzecz gospodarki to przede wszystkim badania wytrzymałościowe oraz cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych, oraz diagnostyka elementów konstrukcyjnych „in situ” w tym badania nieniszczące. Wykorzystywana w badaniach aparatura i sprzęt badawczy będący na wyposażeniu Laboratorium jest pod stałym nadzorem metrologicznym.

Kadrę Laboratorium stanowią osoby posiadające wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywanych badań. Wykwalifikowany personel inżynierski wspierany jest przez kadrę naukowo-techniczną.

Kompetencje, wiedza i doświadczenie pracowników Laboratorium oraz przestrzeganie ustalonych procedur badawczych i polityki jakości, sprawiły, że Laboratorium posiada nieprzerwanie od 2004 r. status Laboratorium akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji,potwierdzony certyfikatem nr AB 536.

Pracownicy laboratorium

Lp. Nazwisko Imię Nr telefonu Nr pokoju

Kierownik laboratorium

1 Walendziak Radosław 35-85 129

Pracownicy

2 Banasiak Andrzej 35-79 23-25
3 Łapiński Jacek 35-78 132
4 Zajączkowski Mariusz 35-79 25

 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.