Budownictwo - studia I stopnia

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

I stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Przedmioty ogólne: matematyka, fizyka, techniki informatyczne czy mechanika prowadzone na początkowych semestrach dają studentowi szeroką podbudowę teoretyczną niezbędną każdemu inżynierowi. W dalszym toku nauki student zapoznaje się z zagadnieniami związanymi z budownictwem takimi jak wytrzymałość materiałów, mechanika budowli czy mechanika gruntów oraz z budownictwem ogólnym. Na tych solidnych podstawach bazują dalsze przedmioty konstrukcyjne, na których student uczy się projektować różne rodzaje konstrukcji, w tym konstrukcje betonowe, stalowe i drewniane, a także uczy się podstaw fundamentowania, projektowania dróg, organizacji budowy, zarządzania projektem i ekonomii. Na ostatnim semestrze na przedmiocie Zintegrowany Projekt Zespołowy PBL, wykorzystując poznaną uprzednio wiedzę i zdobyte umiejętności, uczy się pracy zespołowej oraz rozwija kompetencje miękkie niezbędne w rzeczywistej pracy zawodowej.

            Integralną częścią wszystkich przedmiotów projektowych są nowoczesne laboratoria komputerowe. Nauka projektowania odbywa się w oparciu o najnowsze Normy Polskie i standardy obowiązujące w zintegrowanej Europie. Ważnym aspektem kształcenia na tym kierunku jest nauka języka obcego, zarówno ogólnego jak i technicznego, dzięki czemu absolwent tego kierunku może podjąć pracę zarówno w Polsce jak i za granicą.

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach dostępna jest na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 

inżynier

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 lata

Studia niestacjonarne: 4,5 lata

Sylwetka absolwenta: 

        Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjnej hydrotechnicznej i inżynieryjnej wyburzeniowej oraz o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej i w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dlatego też treści programów nauczania są konsultowane z Łódzką Okręgową Izbą Budowlaną, jako reprezentantem środowiska zawodowego.

 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.