Architektura - studia I stopnia

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

I stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne

Język wykładowy: 

polski
angielski

Opis kierunku: 

W ramach kierunku architektura studenci mają możliwość studiowania w języku polskim i angielskim. Planujemy przyjąć 120 osób na studia polskojęzyczne oraz 25 osób na studia w języku angielskim. Studia są ośmiosemestralne, a ich zaletą jest możliwość samodzielnego kształtowania kariery zawodowej. Dzięki wielu modułom obieralnym student ma możliwość wyboru interesujących go zagadnień, w tym tematów projektów semestralnych oraz prowadzącego przedmiot. Przyszłych architektów wnętrz studia przygotują do twórczej działalności zawodowej w zakresie architektury wnętrz, podstaw wzornictwa, wystawiennictwa i scenografii oraz różnorodnych, pomocniczych zadań w dziedzinie budownictwa, architektury, urbanistyki – indywidualnie i w zespołach.

W przyjętej od roku akademickiego 2019/2020 formule zaplanowano możliwość wyboru na wyższych semestrach ścieżki programowej w postaci obieralnych modułów zajęć z zakresu Architektury wnętrz. Tym samym stworzono możliwość zdobycia wiedzy, jak w pracy projektowej współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin humanistycznych i artystycznych a dzięki studiom politechnicznym, dodatkowo umiejętności w zakresie współpracy z innymi dziedzinami technicznymi oraz do kierowania procesem wykonawczym w zakresie architektury wnętrz zarówno w obiektach nowo projektowanych, jak i adaptowanych. Wszyscy Ci, którzy chcą mieć tytuł zawodowy architekta a równocześnie specjalizować się w architekturze wnętrz mają taką możliwość.

Podkreślić należy, iż świetle obowiązujących przepisów jedynie uzyskanie tytułu inżyniera architekta na studiach I stopnia kierunku architektura umożliwia absolwentom ubiegania się, po ukończeniu studiów II stopnia, o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej w zakresie nieograniczonym.

Celem zasadniczym studiów na kierunku architektura jest wykształcenie absolwenta - inżyniera architekta i przygotowanie go do podjęcia pracy zawodowej. Pozwoli mu to na kompetentne uczestnictwo w działalności służącej kształtowaniu przestrzeni stanowiącej ramy życia jednostek i grup społecznych, twórczą działalność zawodową w zakresie różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki, indywidualnie i w zespołach, oraz współdziałanie w pracy ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych humanistycznych i artystycznych. Specjalnie przygotowane moduły pozwolą studentowi nabyć umiejętności pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych (PBL, Projekt zintegrowany, koordynowania prac z branżami budowlanymi (konstrukcja, instalacje). Nowy moduł Praktyka architektoniczna przygotuje go do podjęcia w przyszłości własnej działalności zawodowej.

Absolwent będzie mógł być zatrudniony w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania architektonicznego, urbanistycznego i architektury wnętrz, a także w wykonawstwie i nadzorze budowlanym. Nabędzie on również podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań obiektów zabytkowych i wykonywania prostych projektów konserwatorskich.

Siatka godzin, lista przedmiotów w każdym semestrze dla architektury znajduje się na stronie programy.p.lodz.pl

Siatka godzin, lista przedmiotów w każdym semestrze dla ARCHITECTURE (ang.) znajduje się na stronie programy.p.lodz.pl

Otrzymywany tytuł: 

inżynier architekt

Czas trwania studiów: 

 4 lata (8 semestrów) - wyłącznie studia stacjonarne

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci tego kierunku są  przygotowani do podjęcia pracy w branży budowlanej i architektonicznej w kraju i za granicą. Mogą podejmować pracę  w biurze architektonicznym, prowadzić  działalność zawodową w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, jak również  prowadzić działalność w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym. Absolwenci, którzy wybiorą moduły związane z architekturą wnętrz będą przygotowani do prowadzenia działalności zawodowej w tej dziedzinie.

Absolwenci mogą współpracować ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych.  Są gotowi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w dziedzinie architektury i budownictwa,  pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, podnoszenia kompetencji zawodowych, w tym podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci architektury mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.