Sieci i instalacje w inżynierii środowiska - studia I stopnia

Chcesz rozwiązywać problemy funkcjonowania miast związane m.in. ze skutkami

ZMIAN KLIMATU?

Rozpocznij studia na nowym kierunku:

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska

na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Upał? – nowoczesne systemy klimatyzacji pomieszczeń

Powodzie miejskie? – zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi

Niedobory wody? – nowoczesne systemy zaopatrzenia i wykorzystanie alternatywnych źródeł

Smog? – systemy ochrony powietrza i odnawialne źródła energii…

SIECI I INSTALACJE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

nowa odsłona kierunku Inżynieria środowiska

Szybka droga do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej!

 

Ukończenie studiów I stopnia na tym kierunku pozwala na ubieganie się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w nieograniczonym i ograniczonym zakresie przy kierowaniu robotami budowlanymi, a w ograniczonym zakresie przy projektowaniu.

 

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

I stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie przyszłego inżyniera do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci i instalacji: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków i powietrza, a także instalacji i obiektów gospodarki odpadami.

W szczególności student uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu:

-     nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania obiektów i komfort użytkowników, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

-     nowoczesnych technologii stosowanych w ochronie środowiska, przede wszystkim wody i powietrza,

-     zrównoważonych systemów zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów oraz systemów ciepłowniczych,

-     komputerowych metod projektowania sieci i instalacji budowlanych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (m.in. SWMM, EPANET, AutoCAD, Arcadia-Start, Arcadia-InteliCAD, QGIS, Audytor OZC i CO, Instaltherm HCR i OZC, Arcadia-Thermo, NormaPRO) oraz systemu Building Information Modeling (Arcadia-BIM).

Studenci, w wyżej wymienionym zakresie, zdobywają także praktyczne umiejętności dzięki wykonywaniu szeregu projektów oraz badań i pomiarów inżynierskich przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych i/lub terenowych, a także w wyniku odbywania wizyt i praktyk w specjalistycznych przedsiębiorstwach i obiektach komunalnych. Wykonują także projekty i opracowania we współpracy ze studentami z kierunków architektura i budownictwo, m.in. z wykorzystaniem metod PBL (Problem Based Learning), co pozwala im na przygotowanie do realizacji zadań projektowych i inwestycyjnych w przyszłej pracy zawodowej.

Powiązanie tego kierunku studiów z budownictwem, architekturą i planowaniem przestrzennym w zasadniczy sposób odróżnia profil kształcenia studenta od podobnych kierunków realizowanych w innych uczelniach/jednostkach.

Otrzymywany tytuł: 

inżynier

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku (7 semestrów)

Studia niestacjonarne: 4 lata (8 semestrów)

Sylwetka absolwenta: 

        Absolwent kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska jest przygotowany do projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów i urządzeń ochrony środowiska w budynkach i na terenach jednostek osadniczych, w tym z zakresu infrastruktury technicznej. W trakcie studiów student uzyskuje kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych a także podejmowania decyzji ekonomicznych i organizacyjnych. Ukończenie tego kierunku jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w nieograniczonym i ograniczonym zakresie przy kierowaniu robotami budowlanymi, a w ograniczonym zakresie przy projektowaniu. Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom podjęcie pracy w: biurach projektów, przedsiębiorstwach instalacyjnych wykonawczych i eksploatacyjnych, służbach komunalnych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych itp. Dają także podstawę do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.