Budownictwo - studia II stopnia

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

II stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Na pierwszym semestrze student rozszerza zdobytą na studiach I stopnia wiedzę budowlaną i poszerza kompetencje niezbędne projektantowi budownictwa o aspekty teoretyczne i praktyczne projektowania zaawansowanych konstrukcji betonowych, stalowych i drewnianych. Na kolejnym semestrze student wybiera jedną z dwóch specjalizacji: konstrukcje budowlano-inżynierskie (KBI) lub modernizacje i remonty (MIR). W zależności od podjętego wyboru ukierunkowuje się albo na projektowanie nowych, złożonych konstrukcji albo na modernizację i rewitalizację już istniejących. W przypadku specjalizacji KBI dodatkowym rozszerzeniem programu są przedmioty informatyczne, kształcące nowoczesnych projektantów budownictwa w oparciu o najnowsze technologie cyfrowe i łączące bezpośrednio wiedzę i umiejętności budowlane z pewnymi aspektami programowania i projektowania parametrycznego. Natomiast w przypadku specjalizacji MIR drugim jej filarem jest szeroko pojęta ekologia. Dlatego też na wybranych przedmiotach specjalizacyjnych student pozna różne aspekty budownictwa zrównoważonego i nauczy się projektować i rewitalizować budynki w zgodzie z otaczającym środowiskiem naturalnym. Na ostatnim semestrze studiów, niezależnie od specjalizacji, student nauczy się koordynacji międzybranżowej w ramach wspólnych, międzykierunkowych projektów architektoniczno-budowlanych na przedmiocie BIM.

Lista przedmiotów dla specjalności konstrukcje budowlano-inżynierskie znajduje się na stronie internetowej.

Otrzymywany tytuł: 

magister inżynier

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

            Absolwent studiów II stopnia na kierunku budownictwo niezależnie od wybranej specjalności jest przygotowany do podjęcia dowolnej pracy w branży budowlanej w kraju i za granicą. Może pracować w biurach projektowych, przy wykonywaniu zaawansowanych i niestandardowych projektów, a także w wykonawstwie, nadzorze budowlanym i jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej na stanowiskach kierowniczych. Zakres wiedzy i umiejętności przekazywany absolwentowi umożliwia także jego dalszy rozwój naukowy i podjęcie pracy w jednostkach badawczo-rozwojowych na całym świecie.

            Absolwenci mogą ubiegać się  o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjnej hydrotechnicznej i inżynieryjnej wyburzeniowej oraz uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dlatego też zawartość merytoryczna programów nauczania jest konsultowana z Łódzką Okręgową Izbą Budowlaną jako reprezentantem środowiska zawodowego.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.