Sieci i instalacje w inżynierii środowiska - studia II stopnia

Chcesz rozwiązywać problemy funkcjonowania miast związane m.in. ze skutkami

ZMIAN KLIMATU?

Rozpocznij studia na nowym kierunku:

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska

na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Upał? – nowoczesne systemy klimatyzacji pomieszczeń

Powodzie miejskie? – zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi

Niedobory wody? – nowoczesne systemy zaopatrzenia i wykorzystanie alternatywnych źródeł

Smog? – systemy ochrony powietrza i odnawialne źródła energii…

SIECI I INSTALACJE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

nowa odsłona kierunku Inżynieria środowiska

Szybka droga do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej!

 

Ukończenie studiów II stopnia i uzyskanie tytułu magistra po tym kierunku pozwala na ubieganie się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń przy projektowaniu oraz kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanym zakresie. Absolwent będzie mógł pełnić funkcję Projektanta i/lub Kierownika budowy i/lub Inspektora Nadzoru.

 

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

II stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Zasadniczym celem kształcenia na studiach II stopnia jest poszerzenie wiedzy zdobytej podczas studiów inżynierskich, co umożliwi rozwój umiejętności zawodowych studenta, niezbędnych zwłaszcza do prowadzenia prac koncepcyjnych, eksperckich i naukowo-badawczych.

Studia rozwijają zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu sieci i instalacji budowlanych w inżynierii środowiska, a w szczególności:

-         modernizacji i zapewnienia niezawodności działania sieci i uzbrojenia terenu,

-         zastosowania odnawialnych źródeł energii (m.in. energii słonecznej, geotermalnej i biomasy) i alternatywnych  źródeł zaopatrzenia w wodę (szara woda, wody opadowe),

-         zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci i instalacji budowlanych w warunkach rozwoju i przekształceń obszarów zurbanizowanych, wzrostu oczekiwań społecznych i zmian klimatu (m.in. systemy  gospodarowania wodami opadowymi, w tym z wykorzystaniem zielonej infrastruktury, systemy klimatyzacji zapewniające optymalne parametry komfortu cieplnego),

-         monitoringu środowiska, m.in. z wykorzystaniem technologii on-line oraz bezzałogowych statków powietrznych (dronów) do kontroli jakości powietrza,

-         nowoczesnych systemów kontroli, pomiarów i sterowania w instalacjach budowlanych,

-         audytów, charakterystyk i świadectw energetycznych budynków,

-         modelowania i optymalizacji systemów stosowanych w inżynierii lądowej/środowiska z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego (m.in. SWMM, EPANET, AutoCAD, QGIS, Audytor OZC i CO, NormaPRO, Therm, EnergyPlus, Arcadia-Thermo, Arcadia-BIM).

Studenci, w wyżej wymienionym zakresie, zdobywają także praktyczne umiejętności dzięki wykonywaniu szeregu projektów oraz badań i pomiarów inżynierskich przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych i/lub terenowych, a także w wyniku odbywania wizyt i praktyk w specjalistycznych przedsiębiorstwach i obiektach komunalnych. Wykonują także projekty i opracowania we współpracy ze studentami z kierunków architektura i budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM (Building Information Modeling), co pozwala im na kompleksowe przygotowanie do realizacji zadań projektowych i inwestycyjnych w przyszłej pracy zawodowej.

Powiązanie tego kierunku studiów z budownictwem, architekturą i planowaniem przestrzennym w zasadniczy sposób odróżnia profil kształcenia studenta od podobnych kierunków realizowanych w innych uczelniach/jednostkach, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na ubieganie się o uprawnienia zawodowe w pełnym zakresie zarówno przy kierowaniu robotami budowlanymi, jak i projektowaniu.

Otrzymywany tytuł: 

magister inżynier

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska posiada poszerzone kompetencje w zakresie planowania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci i instalacji: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych i przeciwpożarowych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków i powietrza, a także instalacji i obiektów gospodarki odpadami. Jest również przygotowany do wykonywania i koordynowania prac badawczych, a także ma podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych w zarządzaniu środowiskiem.

Jest poszukiwanym pracownikiem w:

-     biurach projektowych,

-     firmach wykonawczych,

-     jednostkach zajmujących się eksploatacją obiektów,

-     przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków,  gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych,

-     urzędach administracji samorządowej i państwowej związanych z ochroną środowiska,

-     jednostkach naukowo-badawczych,

-     laboratoriach analitycznych.

Ukończenie studiów II stopnia i uzyskanie tytułu magistra jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń przy projektowaniu oraz kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanym zakresie. Absolwent będzie mógł pełnić funkcję Projektanta i/lub Kierownika budowy i/lub Inspektora Nadzoru, a są to funkcje wymagające wysoko specjalistycznych kompetencji zawodowych.

Absolwent studiów II stopnia jest również przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.