Rewitalizacja miast - studia II stopnia

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

II stopnia

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

W ramach interdyscyplinarnych studiów II stopnia na tym kierunku student pogłębia wiedzę z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk i problemów. Potrafi analizować uwarunkowania architektoniczno-urbanistyczne, techniczne i infrastrukturalne rewitalizowanego obszaru. Potrafi wskazać podmioty i grupy społeczne, których interesy mogą być związane z rewitalizacją, prowadzić analizy ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub współdziałania. Rozumie, iż rewitalizacja jest reakcją na kryzys obszaru, ale jednocześnie może stanowić przedsięwzięcie komercyjne, pozwalające angażować środki z różnych źródeł i jest często impulsem do podejmowania szerszych działań inwestorskich, jest umiejętnym połączeniem wielu często przeciwstawnych interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu. 

Absolwent rewitalizacji miast dysponuje wiedzą z zakresu: ekonomii, finansów, gospodarki przestrzennej, zarządzania, prawa, pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki społecznej, animacji kulturowej oraz architektury i urbanistyki, budownictwa, inżynierii środowiska.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Otrzymywany tytuł: 

magister

Czas trwania studiów: 

stacjonarne 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Model kształcenia praktycznego stwarza absolwentowi szerokie możliwości przyszłego zatrudnienia, m.in.: na stanowiskach średniego i wyższego szczebla np. w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacji, biurach architektonicznych i urbanistycznych, firmach budowlanych, w organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach, agencjach i innych jednostkach zajmujących się różnymi wymiarami procesu rewitalizacji.

Wiedza oraz umiejętności z zakresu pracy środowiskowej i animacji kulturowej pozwala absolwentowi podjąć również pracę terenowego organizatora albo koordynatora rewitalizacji społecznej. Jako refleksyjny praktyk jest on przygotowany do budzenia lokalnych sił społecznych i ukierunkowywania ich na rewitalizację techniczną, społeczną, kulturową i wychowawczą. Wiedza z pedagogiki, pracy socjalnej czy socjologii daje dobrą podstawę do pracy zarówno z młodzieżą, od której zależą dalsze losy inicjowanych zmian, jak i osobami starszymi, na których doświadczeniu, zaangażowaniu oraz pamięci kulturowej często opiera się tożsamość społeczności. Doskonałym polem pożytkowania tej wiedzy są również działania integracyjne.

Tak przygotowany absolwent może być zatrudniony przez instytucje samorządowe i pozarządowe, które uczestniczą w działaniach rewitalizacyjnych (środowiskowe centra animatorów, instytucje kultury, pomocy społecznej itd.), w celu realizacji projektów o charakterze edukacyjno-wychowawczym i kulturowym. Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego umożliwia podjęcie zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.