Podziękowania

PODZIĘKOWANIA

            Organizatorzy Konferencji Naukowo-Technicznej „85 lat pierwszego polskiego Prawa budowlanego”, która odbyła się w dniach 6-7 czerwca 2013 roku w Politechnice Łódzkiej serdecznie dziękują:

-     P.T. uczestnikom Konferencji;

-     P.T. autorom referatów, w szczególności członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego z jej przewodniczącym profesorem Zygmuntem NIEWIADOMSKIM;

-     honorowym Gościom Konferencji w osobach:

·    Pani Jolanty CHEŁMIŃSKIEJ - Wojewody Łódzkiego,

·    Pana dr inż. Jacka SZERA - zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

·    Pana Profesora Piotra PANETHA - Prorektora Politechniki Łódzkiej ds. Nauki,

·    Pana Profesora Wojciecha RADOMSKIEGO - Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk,

·    Pana Profesora Stanisława LEDAKOWICZA - kierownika Katedry Inżynierii Bioprocesowej PŁ,

·    Pana dr inż. Andrzeja BRATKOWSKIEGO - byłego Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

·    Pana inż. Ryszarda TRYKOSKO - Przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa;

-     honorowym patronom Konferencji w osobach:

·    Pana Profesora Stanisława BIELECKIEGO - J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej,

·    Pana Roberta DZIWIŃSKIEGO - Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

·    Pana Andrzeja Rocha DOBRUCKIEGO - Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

-     sponsorom Konferencji:

·    Pani Mecenas Małgorzacie BADOWSKIEJ,

·    Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

·    Firmie PERI-Polska Sp. z o.o.;

-     członkom 28-osobowego Komitetu Naukowego Konferencji, który pracował pod kierunkiem dr hab. inż. Tadeusza URBANA, prof. PŁ;

-     Panu Profesorowi Ireneuszowi ZBICIŃSKIEMU - Dziekanowi Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska za bezinteresowną pomoc w tym nieodpłatne udostępnienie Auli P-303;

-     redakcji miesięcznika PZITB „Inżynieria i Budownictwo”, który sprawował patronat prasowy nad Konferencją;

-     redakcji miesięcznika PZITB „Przegląd Budowlany”, w którego numerze 6/2013 zostały wydrukowane referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji;

-     członkom 6-osobowego Komitetu Organizacyjnego oraz 11-osobowego Zespołu organizacyjnej obsługi Konferencji.

 

            Do zobaczenia za około dwa lata na kolejnej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Prawo w inżynierii lądowej”.

 

 

         Przewodniczący Komitetu                                                        Dziekan Wydziału Budownictwa,

      Organizacyjnego Konferencji                                                     Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ

 

   dr inż. Andrzej B. NOWAKOWSKI                                            prof. dr hab. inż. Dariusz GAWIN

 

 

 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.