Konferencja geotechniczna 2015

Konferencja geotechniczna

Materiały dla studentów

Materiały dla studentów dostępne są po zalogowaniu.

Dydaktyka

Przedmiot Ilość punktów ECTS
Geologia inżynierska i petrografia
3
Mechanika gruntów i fundamentowanie I 
5
Mechanika gruntów i fundamentowanie II
3
Ćwiczenia terenowe z geotechniki
2
Podstawy mostownictwa
4
Drogi i ulice
4
Drogi i ulice II
5
Geotechnika budowli drogowych
3
Budowle podziemne
2
Obiekty drogowe
2
Konstrukcje nawierzchni drogowych (w tym betonowe nawierzchnie drogoowe)
2
Technologia robót nawierzchniowych
3
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
2
Projektowanie mostów
7
Planowanie układów komunikacyjnych
7
Utrzymanie mostów
2
Utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej
2
Elementy mechaniki i dynamiki w budownictwie drogowym
2
Specjalne metody fundamentowania
2

Współpraca z przemysłem

Pracownicy Katedry Geotechniki i Budowli Inżynierskich posiadający certyfikaty geotechniczne i uprawnienia geologiczne do wykonywania prac i dokumentacji geologiczno - inżynierskich oferują usługi w zakresie:

 • Wykonywania badań terenowych w tym sondowań geotechnicznych i sondowań dynamicznych gruntu.
 • Wykonywania wszelkich nietypowych badań gruntu in situ.
 • Opracowania koncepcyjne dotyczące warunków posadowienia obiektów.
 • Wykonywania typowych badań laboratoryjnych własności fizycznych i mechanicznych gruntów.
 • Wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych gruntu jak badania wodoprzepuszczalności gruntów naturalnych w warunkach powolnej filtracji.
 • Badania wodoprzepuszczalności odpadów przemysłowych i mieszanin odpadów przemysłowych w warunkach wysokiego ciśnienia wody.
 • Oceny dotyczące przydatności materiałów do uszczelniania składowisk odpadów.
 • Wykonywanie orzeczeń dotyczących geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
 • Badania geotechniczne dla potrzeb remontów obiektów budowlanych w tym również obiektów zabytkowych.
 • Diagnostyka obiektów komunikacyjnych, mostów, tuneli i konstrukcji nawierzchni drogowych.
 • Wykorzystanie metod statystycznych, w tym geokrygingu do opracowania dokumentacji geotechnicznych

Główne kierunki badań

W ramach zadań Katedra zajmuje się szerokim wachlarzem badań gruntów zarówno pod względem geologicznym jak i geotechnicznym, a w szczególności wymienić można badania własności wytrzymałościowych gruntów z pomiarem ciśnienia wody w porach.
Ważnym aspektem pracy są badania nad zabezpieczaniem materiałów, uszczelnianiem podłoża i kontrola związana z oddziaływaniem szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska substancji.
W katedrze szeroko rozwija się także zagadnienia związane z:
•    Naprężeniami w podłożu
•    Zagadnienia kontaktowe w geotechnice
•    Zagadnienia osiowo-symetryczne dla warstwy sprężystej
•    Zagadnienia interakcji fundamentu z podłożem gruntem
W ramach prac zespołu Dróg i Mostów poruszane są zagadnienia transportu w zagospodarowaniu przestrzennym, inżynieria ruchu drogowego, bezpieczeństwo ruchu drogowego w szczególności techniki uspokojenia ruchu drogowego

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.