Galeria zdjęć

Podziękowania

PODZIĘKOWANIA

            Organizatorzy Konferencji Naukowo-Technicznej „85 lat pierwszego polskiego Prawa budowlanego”, która odbyła się w dniach 6-7 czerwca 2013 roku w Politechnice Łódzkiej serdecznie dziękują:

-     P.T. uczestnikom Konferencji;

-     P.T. autorom referatów, w szczególności członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego z jej przewodniczącym profesorem Zygmuntem NIEWIADOMSKIM;

-     honorowym Gościom Konferencji w osobach:

·    Pani Jolanty CHEŁMIŃSKIEJ - Wojewody Łódzkiego,

·    Pana dr inż. Jacka SZERA - zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

·    Pana Profesora Piotra PANETHA - Prorektora Politechniki Łódzkiej ds. Nauki,

·    Pana Profesora Wojciecha RADOMSKIEGO - Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk,

·    Pana Profesora Stanisława LEDAKOWICZA - kierownika Katedry Inżynierii Bioprocesowej PŁ,

·    Pana dr inż. Andrzeja BRATKOWSKIEGO - byłego Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

·    Pana inż. Ryszarda TRYKOSKO - Przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa;

-     honorowym patronom Konferencji w osobach:

·    Pana Profesora Stanisława BIELECKIEGO - J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej,

·    Pana Roberta DZIWIŃSKIEGO - Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

·    Pana Andrzeja Rocha DOBRUCKIEGO - Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

-     sponsorom Konferencji:

·    Pani Mecenas Małgorzacie BADOWSKIEJ,

·    Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

·    Firmie PERI-Polska Sp. z o.o.;

-     członkom 28-osobowego Komitetu Naukowego Konferencji, który pracował pod kierunkiem dr hab. inż. Tadeusza URBANA, prof. PŁ;

-     Panu Profesorowi Ireneuszowi ZBICIŃSKIEMU - Dziekanowi Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska za bezinteresowną pomoc w tym nieodpłatne udostępnienie Auli P-303;

-     redakcji miesięcznika PZITB „Inżynieria i Budownictwo”, który sprawował patronat prasowy nad Konferencją;

-     redakcji miesięcznika PZITB „Przegląd Budowlany”, w którego numerze 6/2013 zostały wydrukowane referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji;

-     członkom 6-osobowego Komitetu Organizacyjnego oraz 11-osobowego Zespołu organizacyjnej obsługi Konferencji.

 

            Do zobaczenia za około dwa lata na kolejnej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Prawo w inżynierii lądowej”.

 

 

         Przewodniczący Komitetu                                                        Dziekan Wydziału Budownictwa,

      Organizacyjnego Konferencji                                                     Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ

 

   dr inż. Andrzej B. NOWAKOWSKI                                            prof. dr hab. inż. Dariusz GAWIN

 

 

 

Program konferecji


PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „85 lat pierwszego polskiego Prawa budowlanego”

6 czerwca 2013 r.

14:00 - 18:00  Przyjazd Uczestników, zakwaterowanie, rejestracja w sekretariacie Konferencji - na parterze w hallu budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska przy Al. Politechniki 6

Otwarcie konferencji

18:00 - 19:00  w restauracji „Congresowa” przy al. Politechniki 4
(na parterze w północnej części Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Łódzkich)
  • Powitanie Uczestników przez Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
  • Wystąpienia Gości Honorowych:

-    Pani Jolanty CHEŁMIŃSKIEJ - Wojewody Łódzkiego
-    Dr inż. Jacka SZERA - zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
-    Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej
-    Prof. dr hab. inż. Wojciecha RADOMSKIEGO - Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
-    Dr inż. Andrzeja BRATKOWSKIEGO - byłego Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
-    Inż. Ryszarda TRYKOSKO - Przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

  • Referat prof. Zygmunta NIEWIADOMSKIEGO pt. „Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce. Diagnoza i kierunki zmian”
  • Referat prof. Tadeusza URBANA pt. „Cztery tysiące lat Prawa budowlanego?”
  • Koncert „Kolory tanga - podróż do Buenos Aires”
BANKIET - od godz. 19:00

7 czerwca 2013 r.

Obrady odbywają się w Auli P-303 położonej na III piętrze budynku B-10 Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ przy ul. Wólczańskiej 213

Pierwsza sesja 9:00 - 10:45
Przewodniczący: Prof dr hab. inż. Tadeusz URBAN
1 Dr inż. Andrzej BRATKOWSKI
„Związki prawa z techniką i sztuką budowlaną (na tle polskiego prawa budowlanego z 1928 roku)
2 Mgr Robert DZIWIŃSKI, mgr Mariusz GERASIK
„Rola administracji publicznej w procesie budowlanym”
3 Dr Joanna SMARŻ
„Problematyka legalności i nielegalności w polskim prawie budowlanym”
4 Dr inż. Jerzy DYLEWSKI
„O trudnej, ciągle niedokończonej ewolucji pewnego artykułu Prawa budowlanego”
5 Mgr Joanna DERLICH-MIELCZAREK
„Świadczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług transgranicznych przez inżynierów budownictwa, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej”
6  Inż. Ryszard TRYKOSKO
„Działalność inwestycyjna na obszarach zdegradowanych przyrodniczo i technicznie”
7 Dr inż. Andrzej B. NOWAKOWSKI
„Pierwsze polskie prawo budowlane a prawo współczesne”
Uwaga:
Wygłaszanych będzie pięć pierwszych referatów (czas wygłaszania do 15 minut), po czym odbędzie się dyskusja nad wszystkimi referatami (1¸8). Aula jest wyposażona w rzutnik multimedialny oraz laptop. Autorzy referatów proszeni są o dostarczenie prezentacji na 15 minut przed rozpoczęciem każdej sesji.

Przerwa kawowa
godz. 10:45 - 11:15

Druga sesja 11:15 - 12:45
Przewodniczący: Dr inż. Jacek SZER
1 Prof. dr hab. Marek SZEWCZYK
„Wolność budowlana i zasada zabudowy planowej”
2 Prof. dr hab. Andrzej BOROWICZ
„Konsekwencje nowelizacji prawa zamówień publicznych dla procesów inwestycyjno-budowlanych”
3 Prof. dr hab. inż. Barbara RYMSZA, Dr hab. inż. Janusz RYMSZA
„Propozycja nowego systemu przepisów techniczno-budowlanych w Polsce”
4 Mgr inż. Wiktor PIWKOWSKI
„Destrukcja prawa budowlanego w wyniku wielokrotnych ulepszeń”
5 Mgr inż. Witold CIOŁEK
„O historii relacji przepisów Prawa budowlanego i Polskich Norm”
6 Dr inż. arch. Wojciech KORBEL
„Problematyka realizacji inwestycji budowlanych w świetle wybranych zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”
7 Dr inż. Andrzej B. NOWAKOWSKI
„Uprawnienia budowlane - przedwczoraj i dziś”
Uwaga:
Wygłaszanych będzie pięć pierwszych referatów (czas wygłaszania do 15 minut), po czym odbędzie się dyskusja nad wszystkimi referatami (1¸7). Aula jest wyposażona w rzutnik multimedialny oraz laptop. Autorzy referatów proszeni są o dostarczenie prezentacji na 15 minut przed rozpoczęciem każdej sesji.

Przerwa kawowa
godz. 12:45 - 13:15

Dyskusja generalna oraz podsumowanie konferencji godz. 13:15 - 14:15
Przewodniczący: Dr inż. Andrzej BRATKOWSKI

Lunch
godz. 14:15 - 15:00

Program konferecji w postaci pliku .doc
 

Lokalizacje

Poniżej mapa z lokalizacją hoteli oraz miejsc w których odbywa się konferencja

Mapa sytuacyjna kampusu Politechniki Łódzkiej z zaznaczonymi bramami wjazdowymi (Kliknij aby powiększyć).

 

Patronat

PATRONAT HONOROWY nad Konferencją objęli:

· J.M. Rektor POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

   prof. dr hab. inż. Stanisław BIELECKI

· GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

   mgr Robert DZIWIŃSKI

· Prezes Krajowej Rady POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

   mgr inż. Andrzej Roch DOBRUCKI

 

PATRONAT PRASOWY nad Konferencją sprawuje:
„INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO” - miesięcznik naukowo-techniczny wydawany od 1938 roku, adresowany do specjalistów w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.