O laboratorium

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Działalność laboratorium rozpoczęła się już w latach 70 XX wieku to znaczy od momentu zakończenia budowy hali technologiczno-wytrzymałościowej i jej wyposażenia w maszyny wytrzymałościowe, aparaturę pomiarowo-badawczą i sprzęt technologiczny. Hala technologiczno-wytrzymałościowa wyposażona jest w suwnicę o udźwigu 5 ton, maszyny wytrzymałościowe o stopniowanych zakresach sił od 30 do 6000 kN, oraz wydzieloną część – betonownię do przygotowania mieszanki betonowej. Badania niszczące elementów konstrukcyjnych w skali naturalnej prowadzone są na powierzchni o zwiększonej grubości płyty fundamentowej tzw. „płyta wielkich sił”.

Działalność laboratorium była zawsze związana z nauką, badaniami na rzecz gospodarki i dydaktyką obejmującą przede wszystkim beton jako materiał oraz konstrukcje żelbetowe i sprężone. W ramach działalności naukowej były to prace doktorskie, habilitacyjne, projekty badawcze „granty”, projekty rozwojowe, z których należy tu wymienić badania elementów konstrukcji płyta-słup, badania belek sprężonych, elementów żelbetowych wzmacnianych z zastosowaniem materiałów kompozytowych z włókien węglowych oraz elementów betonowych z zastosowaniem zbrojenia kompozytowego.

Laboratorium KBB PŁ specjalizuje w badaniach elementów konstrukcji budowlanych w skali naturalnej. Są to średniowymiarowe i wielkowymiarowe elementy z betonu, żelbetu i betonu sprężonego, o różnych kształtach przekroju poprzecznego i o różnym przeznaczeniu.

 

Rys1. Przykłady konfiguracji stanowisk badawczych elementów wielkowymiarowych

Badania na rzecz gospodarki to przede wszystkim badania wytrzymałościowe oraz cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych, oraz diagnostyka elementów konstrukcyjnych „in situ” w tym badania nieniszczące. Wykorzystywana w badaniach aparatura i sprzęt badawczy będący na wyposażeniu Laboratorium jest pod stałym nadzorem metrologicznym.

Kadrę Laboratorium stanowią osoby posiadające wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywanych badań. Wykwalifikowany personel inżynierski wspierany jest przez kadrę naukowo-techniczną.

Kompetencje, wiedza i doświadczenie pracowników Laboratorium oraz przestrzeganie ustalonych procedur badawczych i polityki jakości, sprawiły, że Laboratorium posiada nieprzerwanie od 2004 r. status Laboratorium akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji,potwierdzony certyfikatem nr AB 536.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.