Badania akredytowane

Laboaratorium Badawcze Materiłów i Konstrukcji Budowlanych uzyskało 1.10.2004 r. Certyfikat Akredytacji w zakresie 5 metod badawczych. Obecnie posiada 35 metod badawczych w zakresie badan akredytowanych. Laboratorium jest uznawane przez ILAC, międzynarodową organizację zrzeszającą podmioty, których celem jest współpraca w zakresie akredytacji, rozwój praktyk i procedur akredytacyjnych.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 536 w następującym zakresie badań:
 

Beton

 • wytrzymałość na ściskanie                            wg PN-EN 12390-3
 • wytrzymałość na rozciąganie                        wg PN-EN 12390-6
 • moduł sprężystości                                        wg DIN 1048-5
 • nasiąkliwość                                                  wg PN-B-06250
 • gęstość                                                           wg PN-EN 12390-7
 • przepuszczalność wody                                 wg PN-B-06250
 • głębokość penetracji wody pod ciśnieniem   wg PN-EN 12390-8
 • mrozoodporność metoda zwykła                  wg PN-B-06250

Badania betonu w konstrukcji

 • wytrzymałość na ściskanie                            wg PN-EN 12504-1
 • określenie liczby odbicia                               wg PN-EN 12504-2
 • określenie siły przy wyrywaniu (pull out)     wg PN-EN 12504-3

Cement

 • wytrzymałość na zginanie i ściskanie            wg PN-EN 196-1
 • czasy wiązania                                               wg PN-EN 196-3
 • stałość objętości                                             wg PN-EN 196-3

Betonowa kostka brukowa

 • nasiąkliwość                                                   wg PN-EN 1338
 • ścieralność na tarczy Boehmego                    wg PN-EN 1338
 • ścieralność na szerokiej tarczy                       wg PN-EN 1338
 • wytrzymałość na rozciąganie                         wg PN-EN 1338

Betonowe płyty brukowe

 • nasiąkliwość                                                   wg PN-EN 1339
 • ścieralność na tarczy Boehmego                    wg PN-EN 1339
 • ścieralność na szerokiej tarczy                       wg PN-EN 1339
 • wytrzymałość na rozciąganie                         wg PN-EN 1339

Elementy studzienek

 • ·nasiąkliwość                                                  wg PN-EN 1917
 • wytrzymałość na zgniatanie (kręgi)                wg PN-EN 1917

Betonowe rury i kształtki

 • nasiąkliwość                                                   wg PN-EN 1916
 • wytrzymałość na zgniatanie                           wg PN-EN 1916
 • wytrzymałość na rozciąganie                         wg PN-EN 1339

Krawężniki

 • nasiąkliwość                                                   wg PN-EN 1340
 • ścieralność na tarczy Boehmego                    wg PN-EN 1340
 • ścieralność na szerokiej tarczy                       wg PN-EN 1340
 • wytrzymałość na zginanie                              wg PN-EN 1340

Stal

 • wytrzymałość na rozciąganie                         wg PN-EN ISO 6892-1
 • wytrzymałość zginanie                                  wg PN-EN ISO 7438

Pełen zakres akredytacji Laboratorium znajduje się na stronie PCA pod adresem: https://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20536

Ponadto oferujemy szeroki zakres usług w ramach projektowania i badania mieszanki betonowej, badań cementu, kruszyw, materiałów budowlanych i diagnostyki konstrukcji.

Korzystając z usług Laboratorium Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej mają Państwo pewność wykonania badań na najwyższym poziomie. Dokładamy wszelkich starań aby nasze badania były wiarygodne, rzetelne i bezstronne.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.