Rekrutacja

Zasady kwalifikacji na studia III stopnia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2018/2019


A.    Harmonogram kwalifikacji
1.    Składanie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego – od 07 maja – do 04 września 2018.
2.    Rozmowy kwalifikacyjne – 13-14 września 2018.
3.    Ogłoszenie wyników kwalifikacji – 20 września 2018.


B.    Zasady kwalifikacji
Podstawą kwalifikacji na studia doktoranckie jest suma punktów uzyskanych z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów niższego stopnia i uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeliczania oceny wpisanej w dyplomie na punkty są zawarte w Uchwale Nr 5/2018 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 25 kwietnia 2018 r.

http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/studia-iii-stopnia

http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/zasady-kwalifikacji-III (Zasady klasyfikacji)


Zasady ustalania wyniku rozmowy kwalifikacyjnej

1.Kandydat jest zobowiązany do złożenia następujących dodatkowych dokumentów do dnia 04.09.2018.

  • Kandydaci planujący wykonywanie doktoratu z architektury – portfolio z dotychczasowymi osiągnięciami naukowo-zawodowymi.
  • Pozostali kandydaci – autoreferat z opisem zainteresowań naukowych i ewentualnymi dotychczasowymi osiągnięciami naukowo-zawodowymi.


Wykaz wymaganych dokumentów i załączników znajduje się na końcu strony (Wymagane dokumenty pkt. 1-9)2.    Zakres rozmowy kwalifikacyjnej

2.1 Ocena dotychczasowych osiągnięć i dorobku naukowego kandydata – liczba punktów 0-40pkt.
Komisja dokona oceny na podstawie:

  • przedstawionego portfolio lub autoreferatu w zakresie 0-20 pkt,
  • publikacji naukowych związanych z przyszłą tematyka pracy doktorskiej w zakresie 0-20pkt.


2.2 Ocena zainteresowań naukowych i proponowanego przez kandydata zakresu badań – liczba punktów 0-40pkt.
Warunkiem uzyskania liczby punktów większej od zera jest zgoda dziekana wydziału na wykonywanie proponowanej przez kandydata pracy doktorskiej na wydziale. Warunkiem uzyskania zgody dziekana jest przedstawienie przez kandydata uzgodnionej propozycji opiekuna naukowego spośród samodzielnych pracowników naukowych wydziału.
Kandydat w trakcie rozmowy przedstawia tematykę zainteresowań naukowych i obszar, w którym chciałby prowadzić badania naukowe.

2.3 Ocena kompetencji językowych kandydata – liczba punktów 0-20pkt.
Ocena będzie dokonywana na podstawie:

  • uzyskanych przez kandydata certyfikatów językowych
  • oceny uzyskania z zaliczenia języka obcego na studiach
  • odpowiedzi udzielanych w języku obcym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

2.4 Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskali w każdej z trzech wymienionych wyżej kategorii liczbę punktów różną od zera.


C.    Za bardzo dobry wynik postępowania rekrutacyjnego, uznaje się łączna sumę punktów większą lub równą 150 pkt.

 

Wymagane dokumenty:

1. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

2. Kserokopia suplementu dyplomu ukończenia studiów magisterkich (oryginał do wglądu).

3. Trzy fotografie o wymiarze (35*45 mm) lub (45*65 mm) (kolorowe lub czarno-białe).

4.  Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie - III stopnia (druk do pobrania).

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w wersji .doc

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w wersji .pdf

5. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania).

Kwestionariusz osobowy w wersji .doc

Kwestionariusz osobowy w wersji .pdf
 

6.  Podanie wypełnione na stronie (Portalu rekrutacyjnego PŁ https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info/), o przyjęcie na studia III stopnia.

UWAGA!!!

Wypełniając podanie na stronie Portalu rekrutacyjnego PŁ https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info/ nie ma możliwości wyboru „Dziedziny naukowej/dyscypliny naukowej/specjalności”.

Wszyscy Kandydaci proszeni są o wybór specjalności: „Budownictwo”.

W późniejszym procesie rekrutacji zostaniecie Państwo przydzieleni na wybrany przez siebie kierunek.


7. Kandydaci planujacy wykonanie doktoratu z Architektry i Urbanistyki - portfolio z dotychczasowymi osiagnięciami naukowo - zawodowymi. (wg. wymagań).

Wymagania dotyczące portfolio
 

8. Kandydaci planujący wykonanie doktoratu z Budownictwa i Inżynierii Środowiska - autoreferat  z opisem zainteresowań naukowych i ewentualnymi dotychczasowymi osiągnięciami naukowo - zawodowymi.

9. Certyfikaty (kopie) potwierdzające uzyskane stopnie znajomości języków obcych (oryginały do wglądu).

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.