Współpraca z przemysłem

Katedra od początku istnienia jest ściśle związana z przemysłem. Zaczęło się to już w latach 60. od technologii wykonywania szybów w kopalni miedzi w Lubinie, a w kolejnych latach podejmowane były tematy wynikające z potrzeb jednostek go-spodarczych. Obecnie są prowadzone badania normowe materiałów i elementów (ce-ment, kruszywo, beton, stal, cegła, pustaki, bloczki, płyty chodnikowe, kostka bruko-wa, kręgi, rury itp.), badania realizowane w ramach programów badawczych, np. do-tyczące zastosowań materiałów kompozytowych w budownictwie, a także związane z opracowaniem technologii wykonywania skomplikowanych obiektów budowlanych i kontrolą jakości betonu podczas ich wykonywania.

Z ważniejszych prac realizowanych w ostatnich latach można wymienić takie realizacje jak:

  • projekt technologii betonowania, kontrola jakości betonu i monitoring temperatury we wszystkich obiektach masywnych Elektrowni Pątnów II, kubatura ok. 50 000 m3 betonu (2003 r.),
  • projekt technologii betonowania, kontrola jakości betonu i monitoring temperatury betonu dla fundamentów Świątyni Opatrzności Bożej, kubatura ok. 10 000 m3 betonu (2003 r.),
  • projekt technologii betonowania, kontrola jakości betonu i monitoring temperatury we wszystkich obiektach masywnych Elektrowni Turów, w Bogatyni (lata 1994-2004 r.),
  • kontrola jakości betonu wszystkich obiektów obwodnicy Konina – estakady i most na rzece, kubatura w całości ok. 50 000 m3 (lata 2006-2007 r.),
  • projekt technologii betonowania, kontrola jakości betonu i monitoring temperatury we wszystkich obiektach masywnych Elektrowni Bełchatów nowy blok 852 MW, kubatura ok. 100 000 m3 betonu, w tym największego masywu w Europie – fundament pod budynek główny, o kubaturze 27 000 m3 betonowany „non stop” według technologii opracowanej w Katedrze(lata 2007-2009 r.),
  • projekt technologii betonowania, kontrola jakości betonu i monitoring temperatury płyty fundamentowej budynku wielofunkcyjnego w Bielsku Białej, kubatura ok. 12 000 m3 betonu (2008 r.),
  • projekt technologii betonowania oraz monitoring temperatury płyty fundamentowej pod pylon mostu przez rzekę Odrę w ciągu Autostrad0wej Obwodnicy Wrocławia A-8, kubatura ok. 8 100 m3 betonu (2009 r.)
  • monitoring temperatury ustroju nośnego mostu drogowego MA-38 w ciągu autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko (2011 r.),
  • monitoring temperatury fundamentów podpór mostu drogowego przez rzekę Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 1 w Toruniu (2012 r.)
  • projekt technologii betonowania i monitoring temperatury głównej płyty fundamentowej nowego bloku energetycznego 1075 MWe brutto na terenie Elektrowni Kozienice - Enea Wytwarzanie S. A. (2014 r.)

 

Katedra wykonuje też liczne prace o charakterze ekspertyzowym, na zlecenie in-westorów, wykonawców oraz często sądów, projekty rekonstrukcji i wzmocnień obiektów o różnym przeznaczeniu, o często złożonej i nietypowej konstrukcji. Odręb-ną grupą są opracowywane w Katedrze wytyczne projektowania i wykonywania ele-mentów konstrukcji, np. stropów i ścian wylewanych w styropianowych pustakach oraz wytyczne wzmacniania elementów i konstrukcji materiałami kompozytowymi.
Katedra współpracuje też z Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, organizując szkolenia i wykłady.
Pracownicy Katedry są czynnymi członkami tych stowarzyszeń, pełniąc też w nich odpowiedzialne funkcje.

 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.