O Wydziale

W maju 1956 roku, Uchwałą Ministra Szkolnictwa Wyższego, został utworzony Wydział Budownictwa Lądowego w Politechnice Łódzkiej.
Zaczynaliśmy skromnie, mając za siedzibę zabytkowy pałacyk przy ul. Skorupki 6 (teraz mieści się tam Rektorat). Od 1970 r. Wydział ma własną siedzibę - dwa budynki przy Al. Politechniki 6. Gdy te budynki powstały, byliśmy na obrzeżach uczelni (terytorialnie).Teraz znajdujemy się niemal w centrum campusu i w pięknym otoczeniu. Obecnie Wydział nosi nazwę: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a składa się z 2 Instytutów oraz pięciu katedr.  Przyjmujemy corocznie około 500 osób. Na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów zaliczanie semestrów odbywa się z użyciem systemu punktowego ECTS, co sprzyja międzynarodowej wymianie studentów. Co roku około 80 z nich wyjeżdża do różnych uczelni europejskich.

Wydział prowadzi aktualnie kształcenie na poniższych kierunkach studiów:

  • budownictwo – od 1956 roku,

  • architektura – od 1976 roku,

              według trzech programów kształcenia:

  • architektura (architektura)
  • architektura (architektura wnętrz)
  • architektura (architecture engineering)  - studia w języku angielskim w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ
  • inżynieria środowiska – od 1969 roku,

  • gospodarka przestrzenna – od 2010 roku.

Połączenie kształcenia w trzech podstawowych dyscyplinach jest atutem Wydziału, gdyż dzięki temu absolwenci są przygotowani do podejmowania wszystkich funkcji związanych z projektowaniem, wznoszeniem i utrzymaniem obiektów budowlanych.

Wydział legitymuje się 1. kategorią w klasyfikacji MNiSW. Kierunki Budownictwo, Architektura i Urbanistyka oraz Inżynieria Środowiska mają akredytację państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Dyscypliny naukowe, w których kształceni są studenci Wydziału, ściśle odpowiadają priorytetom wskazanym przez MNiSW.

Od roku 1995 Wydział prowadzi też studia doktoranckie, obecnie we wszystkich trzech dyscyplinach naukowych.

Wydział aktywnie rozwija współpracę międzynarodową, zarówno naukową, jak i dydaktyczną. W ubiegłych 3 latach realizowano współpracę bilateralną z ponad 30 uczelniami z Europy, Ameryki Północnej i Azji. W ramach programu Socrates/Erasmus corocznie ponad 60 studentów i około 20 pracowników przebywa na uczelniach zagranicznych. Wydział kreuje też własne międzynarodowe działania dydaktyczne. Są to przede wszystkim warsztaty i seminaria, prowadzone przez gości z zagranicy.

Wydział dysponuje dwoma akredytowanymi laboratoriami badawczymi: Laboratorium Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, notyfikacja Unii Europejskiej ; Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych - Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego oraz dwoma laboratoriami badawczymi o znaczeniu regionalnym: Laboratorium Mechaniki Gruntów i Drogownictwa oraz Laboratorium Inżynierii i Ochrony Środowiska.
Wyposażenie badawcze laboratoriów jest systematycznie modernizowane i poszerzane, dzięki dotacjom z KBN, własnym środkom, uzyskiwanym m.in. ze współpracy z przemysłem oraz ostatnio z dotacji unijnych. Wydział systematycznie modernizuje i wyposaża pracownie dydaktyczne w sprzęt audiowizualny, modernizowane i wyposażane są także pracownie komputerowe.

 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.