Struktura Wydziału

W lutym 1990 r., dzięki inicjatywie nieżyjącego już prof. dr. hab. inż. Jerzego Sułockiego, Wydział powrócił do struktury katedralnej. Z dwóch działających wcześniej Instytutów - Inżynierii Budowlanej oraz Inżynierii Lądowej i Sanitarnej - wyłoniono dziesięć katedr, a trzeci Instytut - Architektury i Urbanistyki - pozostał w dotychczasowej formie organizacyjnej. Były to pierwsze katedry, jakie odtworzono na Politechnice Łódzkiej. Obsada kadrowa, podział majątku, funduszy i lokali był uciążliwy i wzbudzał pewne konflikty. Początkowo nowy system organizacyjny musiał się wpisać w istniejący na uczelni, jednak już wkrótce, w 1995 r., Politechnika Łódzka dokonała decentralizacji zarządzania i finansów, przyznając jednostkom znaczną samodzielność w tych zakresach. Obie te reformy stworzyły jednostkom organizacyjnym Wydziału nowe możliwości rozwoju. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że na ogół zostały one wykorzystane, zarówno w aspekcie naukowym, jak i dydaktycznym. Obecnie Wydział składa się z 2 Instytutów i 5 Katedr, a w niektórych katedrach powstały monotematyczne zakłady. Rozbudowie uległy laboratoria katedralne, wyposażane stopniowo w coraz nowocześniejszy sprzęt. Przede wszystkim unowocześniono wyposażenie komputerowe, zarówno hardware. jak i software. Zaowocowało to wzrostem zainteresowania metodami numerycznego modelowania zagadnień inżynierskich. Wydział może się tu poszczycić istotnymi osiągnięciami dotyczącymi zagadnień fizyki budowli i dynamiki ruchu materiałów sypkich.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.