2016/2017 zmiana limitów

2016 GUESSS

Weź udział w międzynarodowym badaniu przedsiębiorczości „GUESSS” na Politechnice Łódzkiej!
Pobijmy rekord z 2013 roku!

 

Politechnika Łódzka kolejny raz włączyła się do światowego projektu GUESSS, którego celem jest odkrywanie i pielęgnowanie ducha przedsiębiorczości wśród studentów. Badanie polega na wypełnieniu krótkiej ankiety on-line. Aby przejść do badania wejdź na stronę: http://www.ibrpolska.pl/badanie-guesss/

Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Rozwoju RP, a wśród studentów, którzy wezmą udział w GUESSS zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. GUESSS (Global University EntrepreneurialSpiritStudents’ Survey) to międzynarodowy projekt badawczy, który realizowany jest co dwa lata, począwszy od 2003 roku. W poprzedniej edycji (2013) udział wzięło ponad 109 000 studentów z 759 uczelni z 34 krajów na świecie. Wszyscy wypełnili identyczną, anonimową ankietę.

W  gronie państw uczestniczących w poprzedniej edycji projektu była również Polska. Wówczas przebadano ok. 12 000 studentów z 36 uczelni. Politechnika Łódzka osiągnęła wówczas najlepszy wynik z całej Polski – w badaniu wzięło udział 1108 studentów (niemal 10% całej próby)!!!

W tym roku pytania o przyszłość, karierę, predyspozycje do przedsiębiorczości, czy ocenę warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości panujących na uczelni, zostaną skierowane do studentów pochodzących z ponad 50 polskich szkół wyższych.

Koordynatorem badania GUESSS jest Uniwersytet St. Gallen w Szwajcarii, natomiast w Polsce funkcję tę sprawuje Instytut Biznesu Rodzinnego. Na Politechnice Łódzkiej rolę organizatora badania pełni Koło Naukowe LBT "Ludzie - Biznes - Technologie" działające na Wydziale Organizacji i Zarządzania.

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w badaniu!
Dr hab. inż. Marek Matejun

Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
Koordynator akademicki projektu GUESSS na Politechnice Łódzkiej

 

 

BiK Edu

 

 

 

 

Informujemy aktywnych studentów, iż od kwietnia br.  jest dostępny bezpłatny program BiK Edu, który w znaczny sposób przyspiesza wykonywanie prac konstrukcyjnych oraz rozszerza możliwości systemu CAD. Program jest nakładką branżową współpracującą z AutoCADem 2016/2015.

Wersja BiK Edu przeznaczona jest do celów edukacyjnych dla studentów jako pomoc przy wykonywaniu projektów w trakcie roku akademickiego w pierwszych latach studiów oraz przy pisaniu pracy dyplomowej/ magisterskiej z zakresu konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami pobrania wersji BiK Edu. www.bikedu.pl

 

 

 

 

 

Ekologiczny magister i doktor

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 21 kwietnia 2016 r. po raz kolejny ogłosił Konkurs "Ekologiczny magister i doktor". Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich  z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. Każda edycja Konkursu spotykała się z dużym zainteresowaniem. W związku z tym Zarząd WFOŚiGW w Łodzi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk akademickich z terenu województwa łódzkiego, postanowił ogłosić ten Konkurs kolejny raz.

Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach:

1.Ekologiczny magister,

2.Ekologiczny doktor.

Do Konkursu mogą przystąpić:

1. Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2015/2016 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

1.1. Konkurs, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, ogłaszany jest w następujących podkategoriach:

a) Nauki ekonomiczno-społeczne,

b) Nauki przyrodnicze,

c) Nauki techniczne.

1.2. Zgłoszeniu do Konkursu, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, podlegają prace w następujących obszarach tematycznych:

a) technologie zagospodarowania odpadów komunalnych / rekultywacji składowisk,

b) lokalne formy ochrony przyrody / lokalna bioróżnorodność,

c) poprawa jakości powietrza w miastach (przeciwdziałanie niskiej emisji),

d) rozwój technologii związanej z OZE.

2. Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2015/2016 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.

Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania w tym Konkursie wynosi 82.500 zł (w kategorii Ekologiczny magister przewiduje się 12 nagród po 5.000 zł, a w kategorii Ekologiczny doktor 3 nagrody po 7.500 zł).

Zgłoszenia należy dostarczyć do 21 października 2016 r. do siedziby Funduszu, więcej informacji na www.zainwestujwekologie.pl

plakat

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.