I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Gospodarki Przestrzennej

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Łódzkiej,
Łódź 6-8 listopada 2013

Zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Łódzkiej, która odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2013r. w Sali Konferencyjnej Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Szczegółowy opis konferencji w załączniku.

Program konferencji

Konkurs Buildera dla młodych architektów

Redakcja miesięcznika BUILDER zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie, realizowanym w ramach ogólnopolskiego Programu PROMUJEMY POLSKĄ ARCHITEKTURĘ.

Zadania konkursowe
1. „Marzenie klasy średniej". Projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego. Lokalizacja do wyboru przez projektanta.
2. „Szkoła XXI wieku". Projekt koncepcyjny szkoły lub zespołu szkół z zapleczem sportowo-rekreacyjnym. Lokalizacja do wyboru przez projektanta.
3. „Sport, wypoczynek i rekreacja". Projekt koncepcyjny obiektu średniej wielkości pod usługi turystyczne. Obiekt powinien świadczyć usługi całoroczne. Lokalizacja do wyboru przez projektanta.

Ideą konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie i promocja najlepszych projektów oraz ich autorów. Organizatorzy i Kapituła konkursu uważa za słuszne, by docenić nowatorską twórczość młodych projektantów i upowszechnić wśród nich wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach materiałowych i technologicznych oraz wskazać rolę, jaką odgrywają w  projektowaniu architektonicznym XXI wieku.

Innowacyjność konkursu polega na wykorzystaniu w zadaniach konkursowych produktów i rozwiązań wiodących firm – Mecenasów Polskiej Architektury.

Podstawowymi kryteriami oceny będą jakość projektowanej architektury oraz poprawność i innowacyjność wykorzystania zaproponowanych produktów i rozwiązań.

Edukacyjny charakter konkursu wzmocniony został poprzez możliwość, jaką mają uczestnicy konkursu, skorzystania z bezpośrednich konsultacji ze specjalistami z firm, którzy pozostają do dyspozycji uczestników konkursu na czas jego trwania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie zarówno młodych architektów czynnych zawodowo, jak również studentów  I i II stopnia  studiów o kierunku architektura lub architektura i urbanistyka uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwentów tych wydziałów niezależnie od miejsca zatrudnienia.

NAGRODY
Organizator i Fundator nagród ustalają następujące nagrody i wyróżnienia.
1. I Nagroda – 9 000 zł.
2. II Nagroda – 6 000 zł.
3. III Nagroda – 3 000 zł.
4. Trzy wyróżnienia specjalne – po 1 000 zł.

Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie będzie nie tylko okazją do wykazania się warsztatem, ale  również pozwoli uczestnikom zdobyć lub pogłębić wiedzę o nowych materiałach i technologiach. Niewątpliwie sukces Laureatów będzie także interesującą formą reklamy wielu polskich pracowni projektowych. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na łamach naszego miesięcznika oraz na wystawie pokonkursowej i podczas Gali finałowej.

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 października 2013 roku o godz. 12.00 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w auli 103. Termin nadesłania formularzy zgłoszeniowych mija 12 listopada 2013 roku, a termin nadsyłania prac konkursowych 31 grudnia 2013 roku.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszniowy i regulamin konkursu są dostępne na stronie www.ebuilder.pl i pod nr tel. 22/853 06 87 wew.125, koordynator Wioletta Domeradzka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

II edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił w tym roku II edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską. Konkurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili swoją pracę magisterską w roku akademickim 2012/2013. Celem konkursu jest wyłonienie tych prac magisterskich z dziedziny ochrony środowiska, które okażą się najbardziej wartościowe pod względem zarówno naukowym jak i praktycznym oraz nagrodzenie autorów tych prac.

Konkurs został ogłoszony w trzech kategoriach:

· nauki ekonomiczno-społeczne,

· nauki przyrodnicze,

· nauki techniczne.

Regulamin konkursu dopuszcza zgłaszanie prac, które obejmują następujące działy tematyczne:

· budownictwo pasywne i odnawialne źródła energii,

· gospodarka odpadami,

· ochrona obiektów cennych przyrodniczo i planowanie przestrzenne,

· Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audyt (EMAS), systemy zarządzania środowiskowego.

Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania wynosi 60.000 zł.

Na zgłoszenia czekamy do 25 października 2013 r.

Weź udział w badaniu GUESSS na Politechnice Łódzkiej!

Do końca listopada na naszej uczelni prowadzone jest międzynarodowe badanie GUESSS, którego celem jest odkrywanie i pielęgnowanie ducha przedsiębiorczości wśród studentów. Projekt realizowany co dwa lata od 2003 roku jest koordynowany przez Uniwersytet w St. Gallen w Szwajcarii przy współpracy z firmą Ernst & Young. Tegoroczna edycja odbywać się będzie w 34 krajach, w tym po raz pierwszy w Polsce. Funkcję koordynatora projektu w naszym kraju pełni Instytut Biznesu Rodzinnego z Poznania, a badania będą prowadzone na 35 uczelniach wyższych, w tym na Politechnice Łódzkiej!
Bardzo prosimy wszystkich studentów o wzięcie udziału w tym badaniu - polega ono na wypełnieniu kwestionariusza ankiety internetowej (ok. 10 min). Wśród studentów, którzy wezmą udział w projekcie rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody. Aby przejść do badania wejdź na stronę: www.ibrpolska.pl/guesss.html

Z wyrazami szacunku
Marek Matejun - koordynator akademicki projektu GUESSS na Politechnice Łódzkiej

II edycja konkursu "Przyszłość dróg zależy od Ciebie - nie myśl szablonowo"


Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu
"Przyszłość dróg zależy od Ciebie - nie myśl szablonowo"
XX Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego
AUTOSTRADA-POLSKA
Kielce, 15 maja 2014 r.


Sukces pierwszej edycji utwierdził nas w przekonaniu, że doświadczenie firm i świeże spojrzenie studentów na materiały drogowe, które już funkcjonują na polskim rynku może stać się początkiem Wielkich Pomysłów.
Przygotowując się do organizacji tego konkursu przede wszystkim chcieliśmy, aby środowiska drogowe rozpoczęły między sobą dialog.
Dzięki tak prostej formule, jak konkurs, nasze zamierzenia się spełniły. Studenci przygotowując swoje projekty mogli korzystać z wieloletniego doświadczenia firm, firmy natomiast nauczyły się, że wszystkie produkty można wykorzystać w różnorodny sposób, wystarczy zapomnieć o ograniczeniach.
W poprzedniej edycji Komisja Konkursowa w składzie: prof. Leszek Rafalski - przewodniczący Komisji, Dyrektor IBDiM, Wacław Michalski - Dyrektor Departamentu Technologii GDDKiA, Janusz Bohatkiewicz - Prezes Zarządu firmy EKKOM, Tomasz Zambrzycki - Quest Change Managers, Liliana Chołuj - organizatorka i pomysłodawczyni konkursu, przyznała pierwszą nagrodę zespołowi z Politechniki Białostockiej, który pracował z produktem firmy Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych.
W tym roku chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konkursie, którego finał zostanie rozstrzygnięty podczas XX Międzynarodowych Targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach.
Konkurs kierujemy do firm, którym zależy na nieustannym kształtowaniu pozytywnego wizerunku w oczach klientów. Udział w tego typu projektach wpływa na rozpoznawalność marki poprzez promowanie jej w mediach branżowych, portalach społecznościowych, kołach naukowych. Firma, która zgłosi swój udział do konkursu, potwierdza tym samym nie tylko swój profesjonalizm i zaangażowanie w rynek branżowy, lecz również wyjątkową otwartość na pracę zespołową, gdzie każda zainteresowana osoba ma wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.
Celem konkursu jest aktywizacja studentów w działalność rozwojową skutkującą opracowaniem nowych technologii w branży drogowej. Zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem nietuzinkowych rozwiązań i zastosowań znanych produktów. Ideą konkursu jest także przybliżenie studentom rynku pracy poprzez przedstawienie im największych firm w branży drogowej i zaprezentowanie ich produktów.
Konkurs polega na nowym zastosowaniu i nowatorskim spojrzeniu na produkty już funkcjonujące na rynku branży drogowej. Skierowany jest do firm poszukujących nowatorskich rozwiązań i zaangażowanych w rozwój nie tylko własnej firmy, ale także rozwój środowiska drogowego.
Zespołom studentów, składających się z 2-4 osób, w wyniku losowania zostaną przydzielone produkty firm z niżej podanych działów:
- asfalt
- kruszywo, żwir, grys, cement, mączka wapienna itp.
- materiały prefabrykowane
- materiały z recyklingu
- produkty inne
Oceniając projekty Komisja Konkursowa będzie premiować strategię rozwoju i szansę powodzenia przedsięwzięcia, ważnym punktem będzie również ocena strony ekonomicznej, innowacyjność, zaspokojenie potrzeb rynkowych, a także forma prezentacji. Dodatkowe punkty przyznawane będą za wdrożenie rozwiązań ekologicznych.
Poprzez ten konkurs chcemy nawiązać dialog pomiędzy młodymi ludźmi, kończącymi studia i rozpoczynającymi karierę zawodową a firmami, którym zależy na produktach wysokiej jakości, konkurencyjności i innowacyjnym rozwiązaniom. Chcemy, aby te dwa światy otworzyły się na siebie i ujrzały w sobie godnych do rozmów partnerów.

Konkurs jest również pretekstem do rozpoczęcia współpracy środowisk akademickich z firmami zajmującymi się szeroko rozumianym budownictwem drogowym, kołowym i kolejowym. Wierzymy, że wiedza teoretyczna ciągle ulepszana i aktualizowana o nowe rozwiązania technologiczne w powiązaniu z wysoką jakością usług, profesjonalizmem i zaangażowaniem firm w kolejne projekty zmieni oblicze branży drogowej w Polsce.

Karta zgłoszeniowa

Regulamin konkursu

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.