Dziekanat

Kontakt: 42631-35-02

Godziny pracy:

Poniedziałek................10-13
Wtorek......................10-13
Środa ..................nieczynny
Czwartek ..................10-13
Piątek ......................10-13

Staże

Studia na kierunku budownictwo w Politechnice Łódzkiej to niewątpliwie perspektywa znalezienia przez absolwentów interesującej, pełnej wyzwań i bardzo dobrze płatnej pracy. Absolwenci kierunku po skończeniu studiów mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru nad projektami i wejście do elitarnej grupy osób, pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

W związku z tym Uczelnia przygotowała ofertę staży w firmach bezpośrednio związanych z branżą budowlaną dla studentów, którzy potwierdzili chęć udziału w Projekcie

Warunki uczestnictwa w stażach studenckich w przedsiębiorstwach w w ramach projektu "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11" określa REGULAMIN .

Wszyscy studenci objęci projektem zobowiązani są do wypełniania następujących dokumentów:

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Załącznik nr 6 do Regulaminu

Załącznik nr 7 do Regulaminu

Załącznik nr 8 do Regulaminu

Załącznik nr 9 do Regulaminu

Załącznik nr 10 do Regulaminu

Wzór umowy o staż - DO WGLĄDU !!! - proszę nie wypełniać

____

DOKUMENTY DO POBRANIA - miesięczna karta czasu pracy

____

Załącznik nr 8 do Regulaminu - miesięczna karta pracy - MARZEC 2015

Załącznik nr 8 do Regulaminu - miesięczna karta pracy - KWIECIEŃ 2015

Załącznik nr 8 do Regulaminu - miesięczna karta pracy - MAJ 2015

Załącznik nr 8 do Regulaminu - miesięczna karta pracy - CZERWIEC 2015