Dziekanat

Kontakt: 42631-35-02

Godziny pracy:

Poniedziałek................10-13
Wtorek......................10-13
Środa ..................nieczynny
Czwartek ..................10-13
Piątek ......................10-13

Staże studenckie zagraniczne

Studia na kierunku budownictwo w Politechnice Łódzkiej to niewątpliwie perspektywa znalezienia przez absolwentów interesującej, pełnej wyzwań i bardzo dobrze płatnej pracy. Absolwenci kierunku po skończeniu studiów mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru nad projektami i wejście do elitarnej grupy osób, pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

W związku z tym Uczelnia przygotowała obok oferty staży krajowych ofertę staży zagranicznych w firmach bezpośrednio związanych z branżą budowlaną dla studentów, którzy potwierdzili chęć udziału w Projekcie.

-

Warunki uczestnictwa w stażach studenckich zagranicznych w przedsiębiorstwach w ramach projektu "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11" określa REGULAMIN PRZYZNAWANIA, REALIZACJI I WYNAGRADZANIA STAŻY STUDENCKICH ZAGRANICZNYCH.

Wszyscy studenci objęci projektem a zainteresowani uczestnictwem w stażu zagranicznym zobowiązani są do wypełniania następujących dokumentów:

Załacznik nr 1 do ww Regulaminu

Załacznik nr 2 do ww Regulaminu

Załacznik nr 3 do ww Regulaminu

Załacznik nr 4 do ww Regulaminu

Załacznik nr 5 do ww Regulaminu

Załacznik nr 6 do ww Regulaminu

Załacznik nr 7 do ww Regulaminu

Załacznik nr 8 do ww Regulaminu

-

Dokumenty po ukończonym stażu

Załacznik nr 9 do ww Regulaminu

Załacznik nr 10 do ww Regulaminu

Wzór umowy o staz zagraniczny - do wglądu - prosze nie drukować

Załącznik nr 1 do Umowy o staż - program stażu

-