Dziekanat

Kontakt: 42631-35-02

Godziny pracy:

Poniedziałek................10-13
Wtorek......................10-13
Środa ..................nieczynny
Czwartek ..................10-13
Piątek ......................10-13

STAŻE ZAGRANICZNE - NABÓR WNIOSKÓW

Od dnia 09.03.2015 r. rozpocznie się nabór wniosków na staże studenckie zagraniczne dla uczestników projektu „Budownictwo – kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej – nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11”

-

Staże obejmą studentów:

III semestr (II stopień nabór 2013/14)

-

W 2015 roku ramach projektu przewidziano 6-cio tygodniowe (42 dniowe) (w okresie kwiecień-czerwiec) płatne staże zagraniczne w przedsiębiorstwach w wymiarze 256 godzin dla 10 studentów.

Studentom zakwalifikowanym do udziału w stażu przysługuje dofinansowanie do kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu do miejsca odbywania stażu

-

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych

od 09.03.2015 od godz. 9:00, do 20.03.2015 do godz. 12:00.

Dokumenty można składać codziennie w Biurze Projektu (pok. 110) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 12:00

-

Szczegółowe informacje na temat staży (Regulamin programu staży studenckich z załącznikami, wzór Umowy o staż z załącznikiem) znajdują się na stronie internetowej www.bais.p.lodz.pl/zamawiane/
w zakładce Staże studenckie.ZAGRANICZNE

-

przyjmowane będą pełne komplety dokumentów, wraz z aktualnym ubezpieczeniem OC i NNW oraz EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

 

OFERUJEMY STAŻE W KRAJACH UE:

- Słowacja (2 miejsca) firma SKANSKA

- Czechy (6 miejsc) firma SKANSKA

-Rumunia (2 miejsca) firma ATLAS