Dziekanat

Kontakt: 42631-35-02

Godziny pracy:

Poniedziałek................10-13
Wtorek......................10-13
Środa ..................nieczynny
Czwartek ..................10-13
Piątek ......................10-13

-

Płatne staże w najbardziej znanych firmach budowlanych, stypendia dla zdolnych studentów, dodatkowe wykłady prowadzone przez najlepszych w branży specjalistów – praktyków, zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, szkolenia zawodowe oraz udogodnienia dla niepełnosprawnych to główne założenia projektu „Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej – nabór na rok ak. 2009/2010 oraz 2010/2011”. Wzięło w nim udział 515 studentów. Za tą imponującą liczbą kryją się jednak indywidualne historie, subiektywne opinie i oceny 5 lat studiowania budownictwa – kierunku zamawianego w PŁ. Jak toczy się kariera beneficjentów projektu? Jak go postrzegają? Czy ułatwił im wejście na rynek pracy? Zgodzili się o tym opowiedzieć.

NATALIA GOSŁAWSKA

alt

Natalia nie należy do osób, które od dzieciństwa chciały wykonywać określony zawód. Nie zawsze marzyła o studiowaniu budownictwa i tytule inżyniera. Podobnie jak większość jej rówieśników jeszcze w liceum nie była pewna, czym będzie zajmować się w życiu. Wybrała budownictwo. Gdy podejmowała decyzję o jego studiowaniu nie wiedziała, że budownictwo w Politechnice Łódzkiej znalazło się na liście kierunków zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zorientowała się podczas aplikowania na studia, a fakt ten dodatkowo utwierdził ją w przekonaniu, że budownictwo to dobry pomysł. Teraz jest już studentką V roku wyróżnioną m.in. stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Wyboru nie żałuje.

Pytana o wrażenia z pierwszych miesięcy studiowania odpowiada: - Matematyka. Dużo matematyki. Studenci kierunku zamawianego mieli 10 godzin tego przedmiotu w tygodniu. Natalia przyznaje jednak, że zajęcia wyrównawcze z matematyki bardzo pomagały w przygotowaniu się do egzaminów: - Byliśmy traktowani bardziej indywidualnie, zawsze mogliśmy wyjaśniać nasze wątpliwości. To była doskonała opcja dla osób, które miały problemy z programem czy braki z liceum. Na zajęcia wyrównawcze z fizyki nie chodziła, bo nigdy nie miała z nią większych kłopotów. Z wielką chęcią uczęszczała natomiast na wykłady dodatkowe prowadzone przez praktyków - specjalistów z wiodących w branży firm.

Już po pierwszym semestrze udało się jej uzyskać stypendium. Otrzymuje je bez przerwy do dzisiaj.- 1000zł miesięcznie to dla studenta ogromy zastrzyk gotówki. Ja dużo z tych pieniędzy odkładałam. Częściowo uniezależniłam się finansowo od rodziców, a środki, które mi zostały, przeznaczę na start po studiach. Ponadto, dzięki stypendium nie musiałam w wakacje pracować. Mogłam pozwolić sobie na odbywanie bezpłatnych praktyk bez martwienia się o fundusze – wyjaśnia Natalia. Po trzecim roku studiów przez 3 miesiące była stażystką w biurze projektowym i uczyła się m.in. modelowania konstrukcji w programie Autodesk Revit. Decyzja o wykorzystaniu wakacji na odbycie bezpłatnego stażu opłaciła się. Natalia nie tylko podniosła swoje umiejętności, ale również doceniono jej zaangażowanie. Po zakończeniu stażu została w firmie zatrudniona. Pracowała tam przez 8 miesięcy godząc jednocześnie obowiązki zawodowe ze studiami dziennymi. Nabyte w biurze projektowym doświadczenia wykorzystała w swojej pracy inżynierskiej. - Wykonałam ją w całości w technologii BIM, której uczyłam się podczas praktyk. To był bogaty w detale model 3d przygotowywany w Autodesk Revit – wspomina. Praca Natalii została wyróżniona, a recenzent uznał, że znacznie wykraczała poza zakres prac inżynierskich.

Gdy rozpoczynała studia magisterskie nadal pracowała w tej samej firmie. Zrezygnowała w maju 2014r., ponieważ zakwalifikowała się do programu płatnych staży organizowanych w ramach projektu. Wybrała firmę Skanska S.A., a dodatkowo została skierowana dokładnie tam, gdzie chciała praktykować. Ogromnie cieszyła się nie tylko ze względu na możliwość odbycia stażu w wybranej firmie, ale również dlatego, że przy aplikacji uwzględniono jej preferencje co do konkretnej budowy. Wakacje po IV roku spędziła zatem na łódzkim lotnisku. Natalia wspomina, że trafiła do świetnego zespołu. Jako praktykanta w Skanska S.A. nie dostawała banalnych zadań. Wręcz przeciwnie. – Po pierwszym tygodniu zostałam rzucona na głęboką wodę. Gdy inżynier budowy wyjechał na urlop jego obowiązki stały się moimi zadaniami. Zaczęłam zajmować się kontraktacją z podwykonawcami, bhp, dokumentacją powykonawczą. W krótkim czasie nauczyłam się tak wiele! – wspomina.

Dla Natalii to właśnie możliwość odbycia płatnych praktyk w renomowanych firmach budowlanych jest obok programu stypendialnego największą korzyścią projektu „Budownictwo-kierunek zamawiany”. To opinia tym bardziej zrozumiała, jeśli weźmiemy pod uwagę, że po odbyciu 256 godzin stażu Natalia otrzymała propozycję pracy w Skanska S.A. przy tej samej budowie. Zatrudniona była aż do końca 2014r.

W styczniu 2015r. Natalia skupiła się tylko na nauce, jednak już w lutym zaczęła myśleć o dodatkowym zajęciu. Z pokaźnym doświadczeniem i bogatym CV nie musiała go długo szukać. Od połowy marca pracuje w dziale kosztorysowania firmy WPW Invest i ponownie łączy obowiązki na uczelni z pracą.

Zapytana o plany na przyszłość mówi, że budownictwo jest fantastycznym kierunkiem, bo daje bardzo szerokie spektrum możliwości. - Mam doświadczenie w biurze projektowym, na budowie, teraz zajmuję się kosztorysowaniem, chcę zrobić uprawnienia projektowe i wykonawcze. Cały czas nabywam nowe umiejętności, a czas pokaże, w czym najlepiej się odnajdę i co będzie mi sprawiać największą satysfakcję.

BARTŁOMIEJ POKUSIŃSKI

Dokonując wyboru studiów brał pod uwagę fakt, że budownictwo w Politechnice Łódzkiej znalazło się w gronie wybranych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunków zamawianych. Przyznaje, że studiowanie kierunku uznanego za kluczowy dla gospodarki kraju pozwala na zachowanie spokoju i przekonanie, że znalezienie dobrej pracy jest w zasięgu ręki. Bartek przez wszystkie semestry uzyskiwał wystarczającą średnią, aby otrzymywać stypendium. Podkreśla, że dzięki wsparciu nie musiał niepokoić się o finanse i mógł skoncentrować się na nauce. Uczęszczał na zajęcia wyrównawcze z matematyki, nie opuszczał dodatkowych wykładów prowadzonych przez praktyków z branży, uczestniczył w grze symulacyjnej, zdobywał wiedzę i umiejętności metodą Project Based Learning. alt

Najbardziej jednak cieszył się z możliwości odbycia płatnych praktyk zawodowych. Na trzecim roku studiów zakwalifikował się na staż w firmie Skanska S.A. i w lipcu 2012 r. rozpoczął 4-miesięczną praktykę przy przebudowie ulicy Łagiewnickiej. - Chciałem, aby to doświadczenie ułatwiło mi wybór specjalizacji na studiach magisterskich. Mogliśmy zdecydować się na Konstrukcje budowlane i inżynierskie lub Budownictwo drogowe. Dzięki odbyciu stażu oceniłem, która z tych specjalizacji bardziej mnie interesuje. Okazało się, że są to jednak konstrukcje budowlane i inżynierskie – wspomina.

Staż zawodowy pozwolił Bartkowi na dokonanie świadomego i przemyślanego wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Bartek zakończył studia inżynierskie z oceną celującą na dyplomie i rozpoczął studia magisterskie. Na początku ostatniego semestru podjął pracę w firmie INTERsoft Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty oprogramowania CAD. - Zajmowałem się kontrolowaniem pod względem merytorycznym tworzonego oprogramowania, które ma za zadanie wspomagać projektowanie konstrukcji stalowych – wyjaśnia. Pracował tam aż do obrony pracy magisterskiej. Na odbieranym dyplomie ponownie widniała ocena celująca, a jego praca magisterska „Analiza porównawcza wyznaczania oddziaływań klimatycznych różnymi metodami obliczeniowymi na przykładzie BGŻ Areny” została wyróżniona. Ponadto, Bartek zajął I miejsce w 4. edycji ogólnopolskiego konkursu firmy INTERsoft Sp. z o.o. na najlepszą pracę magisterską.

Egzamin magisterki składał we wrześniu 2014 r. Wspomina, że był to wyjątkowo intensywny czas.
- W dniu obrony, w środę, odebrałem telefon z potwierdzeniem propozycji pracy. Następnego dnia kończyłem dotychczasową pracę. Dwa dni później miałem rozmowę kwalifikacyjną na studia doktoranckie, a już w poniedziałek stawiłem się w firmie KLIM-EKO. Bartek zajmuje się projektowaniem konstrukcji stalowych, a obecnie pracuje również jako inżynier na budowie, której konstrukcję sam zaprojektował. - Bardzo cenne jest to, że moja firma zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem konstrukcji stalowych, montażem i generalnym wykonawstwem. Mogę prześledzić wszystkie etapy budowy – od pomysłu na konstrukcję stalową, poprzez obliczenia, rysunki, wytwarzanie konstrukcji stalowej, jej montaż aż do stanu gotowego w rzeczywistym obiekcie.

Bartek cały czas pracuje zawodowo poza PŁ, ale rozpoczął, również dzienne, studia doktoranckie. Zapytany, w jaki sposób godzi te obowiązki odpowiada, że w pracy nie ma problemów, gdy musi np. zwolnić się z powodu studiów III stopnia. - Czasami muszę wyjść wcześniej, żeby zdążyć na wykłady dla doktorantów. W poniedziałki w ogóle nie ma mnie w pracy, bo prowadzę wtedy zajęcia dydaktyczne. Bartek przyznaje jednak, że już na rozmowie kwalifikacyjnej jego pracodawcy byli bardzo przychylnie nastawieni do pomysłu kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, a wręcz sami to sugerowali. - Mam pod tym względem duże szczęście – podsumowuje.

Plany na przyszłość? Bartek chce uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uzyskać stopień naukowy doktora.

BEATA WALCZAK

alt

Beata już w liceum wiedziała, że będzie studentką Politechniki. Uczęszczała do klasy matematyczno-informatycznej i jej zainteresowania zawsze oscylowały wokół tych przedmiotów. Wahała się jednak pomiędzy matematyką a budownictwem. Informacja o tym, że Wydział BAIŚ realizuje projekt „Budownictwo-kierunek zamawiany w PŁ” zachęcił ją do wyboru właśnie tych studiów. - Przeważyły względy praktyczne. Studiowanie kierunku zamawianego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dawało dobre perspektywy na przyszłość - wspomina. Teraz Beata jest asystentem na Politechnice Łódzkiej, uczęszcza na studia doktoranckie, prowadzi zajęcia ze studentami, a także pracuje jako inżynier budowy.

Przyznaje, że na początku studiów nie było łatwo odnaleźć się w nowym systemie nauki. Jednak już w drugim semestrze uzyskała stypendium. Otrzymywała je do końca studiów magisterskich. - Dzięki wsparciu finansowemu nie musiałam szukać przypadkowej pracy i mogłam skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności w wybranym przeze mnie obszarze – opowiada Beata. Pozwoliło jej to na osiąganie bardzo dobrych rezultatów i zaowocowało otrzymaniem stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Beata podkreśla, że zawsze z zainteresowaniem uczęszczała na prowadzone w ramach projektu wykłady dodatkowe, bo były one szansą na korzystanie z doświadczeń cenionych specjalistów. Chętnie uczestniczyła również w wycieczkach na budowy i szkoleniach zawodowych.

Po drugim roku studiów inżynierskich Beata odbyła obowiązkowe praktyki. Przez 3 miesiące pracowała w biurze projektowym. - Było to niezwykle przydatne doświadczenie, a współpraca układała tak dobrze, że po zakończeniu studiów inżynierskich wróciłam do wakacyjnej pracy w tej firmie – wspomina. Zaproponowano jej stałe zatrudnienie, ale pierwszy rok studiów magisterskich był na tyle intensywny i pracochłonny, że postanowiła zająć się obowiązkami na uczelni. A tych Beacie nie brakowało. Od długiego czasu intensywnie udzielała się w Studenckim Kole Naukowym „Momencik”, które działa przy Katedrze Mechaniki Konstrukcji Wydziału BAIŚ. Beata była skarbnikiem, a potem wiceprezesem koła. Była również członkiem drużyny, która w październiku 2012r. wystartowała w międzynarodowym konkursie "EURO-POLIS 2050 PROJECT IN 24 HOURS" w Belgii. Jej grupa znalazła się w jego finałowej piątce. Beata opowiada, że działalność w kole naukowym była ważną częścią jej studenckiego życia: - Organizowaliśmy wyjazdy, braliśmy udział w konkursach, konferencjach, ale przede wszystkim byliśmy grupą zgranych, lubiących się ludzi, których łączą wspólne pasje i zainteresowania. To dzięki temu osiągaliśmy sukcesy.

Po studiach magisterskich Beata zaczęła pracować w biurze budowy. Jednocześnie w październiku 2014r. rozpoczęła studia doktoranckie i pracuje jako asystent na PŁ. Prowadzi zajęcia z mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów oraz informatyki. Nie są to łatwe przedmioty i często sprawiają studentom problemy. Tym bardziej docenia teraz wsparcie w postaci zajęć wyrównawczych, które otrzymywali studenci I roku kierunku zamawianego. Pytana o dalsze plany mówi, że praca ze studentami sprawia jej dużą satysfakcję, ale równie interesująca wydaje się jej aktywność zawodowa poza uczelnią.

O PROJEKCIE „BUDOWNICTWO - KIERUNEK ZAMAWIANY W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ – NABÓR NA ROK AK. 2009/2010 ORAZ 2010/2011”.

Beneficjentami projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, byli studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2009/2010 oraz 2010/2011. Przyszli inżynierowie budownictwa uczestniczyli w projekcie przez 5 lat. Najlepsi studenci kierunku zamawianego już od I roku nauki mogli liczyć na stypendia finansowe. W praktyce aż 66% studentów otrzymywało wsparcie w wysokości 1000zł miesięcznie, co, jak zgodnie podkreślali, było czynnikiem skutecznie motywującym ich do pracy i osiągania dobrych wyników w nauce.

Projekt zapewnił dodatkową pomoc wykładowców (zajęcia wyrównawcze) w nauce matematyki i fizyki, czyli przedmiotów, które zwykle sprawiają studentom I roku najwięcej trudności i nierzadko stanowią przyczynę rezygnacji z budownictwa. O potrzebie realizacji tej formy wsparcia świadczą liczby. Spośród 515 studentów aż 445 wzięło udział w zajęciach wyrównawczych.

W ramach projektu zrealizowano również program szkoleń zawodowych, a także wdrożono metodę Problem Based Learning, czyli nauczania poprzez rozwiązywanie problemów.

Jednym z głównych założeń projektu było rozwinięcie praktycznych elementów kształcenia oraz dostosowanie programów nauczania do potrzeb firm sektora budowlanego. Rozszerzono współpracę z przedsiębiorcami, czego efektem były cieszące się bardzo dużą popularnością dodatkowe wykłady i zajęcia ze specjalistami - praktykami z wiodących na rynku firm. Ponadto, studenci kierunku zamawianego mogli uczestniczyć w programie 4-miesięcznych, płatnych staży zawodowych, które odbywały się w renomowanych przedsiębiorstwach w Polsce. Do tej pory z możliwości tej skorzystało 64 studentów. W 2015r. roku okazję do zdobywania praktycznej wiedzy i umiejętności w firmach w Polsce będzie miała kolejna grupa 20 studentów. Ponadto, 10 studentów wyjedzie w ramach projektu na 6-tygodniowe, płatne staże zagraniczne.

Dzięki realizacji projektu na Wydziale wprowadzone zostały również udogodnienia dla niepełnosprawnych studentów. Zlikwidowano bariery architektoniczne utrudniające lub uniemożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Specjalnie oznakowano ciągi komunikacyjne. W aulach założono pętle indukcyjne przekazujące sygnał dźwiękowy bezpośrednio do aparatów słuchowych. W pozostałych salach dydaktycznych osoby słabosłyszące wyposażane mogą być w indywidualny sprzęt przenośny wspomagający słyszenie. Dostosowano również serwis internetowy Wydziału do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

-