Dziekanat

Kontakt: 42631-35-02

Godziny pracy:

Poniedziałek................10-13
Wtorek......................10-13
Środa ..................nieczynny
Czwartek ..................10-13
Piątek ......................10-13

Stypendia

Program stypendialny dla kierunku zamawianego budownictwo obejmuje 50% studentów, którzy podjęli kształcenie w roku akademickim 2009/2010 i w procesie rekrutacji uzyskali najwyższą liczbę punktów. W kolejnych latach stypendia otrzyma 1/2 studentów kontynuujących studia i uzyskujących najwyższą średnią ocen za dany semestr. Stypendium będzie wypłacane przez 9 m-cy w roku w wysokości 1000 zł, w ciągu 5 lat podczas trwania I i II stopnia studiów.  Jeśli z jakiś przyczyn student nie uzyska rejestracji na następny semestr,  przyznane stypendium nie podlega  zwrotowi.
Na tych samych zasadach będą przyznawane stypendia studentom rozpoczynającym studia na kierunku zamawianym budownictwo w roku akademickim 2010/2011.

Zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach projektu „Budownictwo – kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej – nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11” określa Regulamin
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór umowy stypendialnej

 

Lista stypendystów kierunku zamawianego Budownictwo - I rok studiów stacjonarnych naboru 2009/2010, semestr II